Api-economie en verdere digitalisering ter versterking van Vlaamse agrovoedingssector

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In de commissie Landbouw ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo minister van Landbouw Hilde Crevits over de API-economie in de vlaamse agrovoedingssector.

Op 1 september 2020 ging het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) van start met het onderzoeksproject ‘Valoriseren van de API-economie (application programming interface) voor de Vlaamse agrovoedingssector’. Het project loop tot eind februari 2023.

De API-economie vormt een onmisbare stap in een digitaal bedrijfsecosysteem. API staat voor application programming interface, met andere woorden, het gaat om het creëren van digitale verkeerswisselaars tussen datasets uit een bedrijf en datadeelsystemen.

Het project heeft tot doel om een grotere groep bedrijven in de agrovoedingsketen meer bewust te maken van het strategisch belang van de datarevolutie en van de technische achtergrond.

Op de vragen van De Roo antwoordde minister van Landbouw Hilde Crevits: “Het API-project van ILVO ging in september vorig jaar van start. Het heeft eerst ingezet op inspiratiesessies om bedrijven in de agrovoedingsketen te laten kennismaken met het begrip API-economie en hun voeling te laten krijgen waarom een digitale strategie voor elk bedrijf belangrijk is. ILVO ontwikkelde ook concrete handvatten waarmee bedrijven aan de slag kunnen om hun eigen digitale strategie op te stellen.

De interesse vanuit de bedrijfswereld is zeer groot. 117 bedrijven hebben deelgenomen aan de sessies en 10 bedrijven gingen nadien zelf aan de slag. Zij ontwikkelden een digitale strategie voor hun bedrijf en werden door ILVO ondersteund in de praktische implementatie ervan in 8 ondernemingsspecifieke cases.

Binnen dit project zullen 22 unieke ondernemingen ondersteund worden door ILVO bij de opmaak van hun ondernemingsspecifieke cases. Het aantal al gerealiseerde bedrijfsprojecten en de lopende gesprekken rond extra projecten stemmen ILVO hoopvol dat de vooropgestelde streefcijfers behaald zullen worden bij afloop van het project.

ILVO heeft een tussentijds verslag ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), dat daar momenteel geëvalueerd wordt.

Hoeveel bedrijven in totaal een eigen digitale bedrijfsstrategie ontwikkeld hebben in Vlaanderen, is op dit ogenblik nog niet geweten.

Binnen het project API-economie zetten de eerste ondernemingen heel concrete stappen. Hierdoor krijgt ILVO ook een goed zicht op wat bedrijven motiveert, maar ook op wat hen doet twijfelen om een digitale strategie op te stellen en te implementeren. ILVO is vandaag ook bezig om samen met de ondernemingen een extra COOCK-project (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding) voor te bereiden om belemmeringen aan te pakken en meer bedrijven richting API-economie te sturen. Tevens zet ILVO ook eigen kanalen en middelen in zoals de Food Pilot en het Living Lab Agrifood Technology om meer bedrijven te bereiken rond het topic digitalisatie en API-economie.”

Stijn De Roo: “Digitalisering is een belangrijk onderdeel van de relance en is ook zeer belangrijk op wereldschaal. We hebben een heel sterke agrovoedingssector in Vlaanderen.

Het is positief dat verschillende bedrijven in de keten willen deelnemen aan het ontwikkelen van die digitale strategie.

Het is uitkijken naar de start en de resultaten van het project dat ILVO op poten zet om te onderzoeken waar de twijfels zitten en om bedrijven te stimuleren richting API-economie en verdere digitalisering.

Hopelijk werken de goede voorbeelden van digitalisering van bedrijven inspirerend voor andere bedrijven!”

Het volledige verslag van mijn vraag vindt u via deze link.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.