40 groene stoelen in Gentse parken gestolen of beschadigd

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In 2020 werd voor het eerst geëxperimenteerd met losse parkstoelen in het Zuidpark en het Coyendanspark. De verplaatsbare stoelen werden vaak gebruikt door de Gentenaars en parkbezoekers. Het proefproject werd dan ook positief geëvalueerd door de gebruikers.

Vorig jaar werd het project uitgebreid naar meer parken en met 128 bijkomende stoelen, maar die uitbreiding had ook een keerzijde. Meer dan de helft van de stoelen werd vorige zomer gestolen of beschadigd. Deze zomer konden we vaststellen dat het project was bijgestuurd. De overgebleven parkstoelen werden ingezet in de twee parken van het proefproject en daarnaast was er geïnvesteerd in extra roze picknickbanken, verspreid over meer groenzones.

Vanuit onze fractie vinden we het belangrijk dat er blijft geïnvesteerd worden in extra parkmeubilair. Het parkmeubilair zorgt niet alleen voor extra comfort, maar het is ook een meerwaarde voor onze parken, die door vele Gentenaars als tuin gebruikt worden.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover tijdens de gemeenteraadscommissie van 13 oktober enkele vragen aan de bevoegd schepen. De integrale vragen en antwoorden van schepen De Bruycker kan je hieronder lezen:

Het project werd dit jaar bijgestuurd. Welke overwegingen hebben hierin een rol gespeeld?

"Het hoge aantal verdwenen en vernielde stoelen was de voornaamste reden om het project bij te sturen. Het intensief gebruik van de parken tijdens corona heeft ook gezorgd voor een intensief gebruik van de stoelen, maar was vermoedelijk ook de aanleiding voor meer vandalisme en schade.

We kregen echter ook veel positieve reacties. Het extra mobiel parkmeubilair in de voorjaars- en zomerperiode wordt dus goed geapprecieerd en druk gebruikt. Na de evaluatie van 2021 hebben we besloten om extra te investeren in de bekende robuuste
roze picknickbanken. Er kwamen een 10-tal extra picknickbanken bij."

Kunnen er al eerste conclusies getrokken worden voor deze zomer? Zo ja, welke? Hoe zou de schepen de inzet van het parkmeubilair deze zomer zelf evalueren?

"De roze picknickbanken en de resterende parkstoelen worden pas in de loop van oktober binnengehaald. Een eindconclusie kunnen we dus nog niet opmaken, maar we kregen alleszins minder meldingen binnen van schade of verdwenen stoelen."

Werd er dit jaar opnieuw veel parkmeubilair gestolen of beschadigd? Zo ja, welke maatregelen of oplossingen voorziet de schepen hiervoor?

"Voorlopig registreerden we 2 gevandaliseerde roze picknickbanken. Er werd ook een bank van Farys in het Rozenbroekenpark vernield. Van de losse stoelen zijn er in Coyendanspark nog een 46-tal stoelen aanwezig. Er zijn 13 stoelen verdwenen en 1 vernield. In het Zuidpark waren nog 42 stoelen aanwezig en zijn 26 stoelen vernield of verdwenen. De stoelen in het Zuidpark werden ondertussen al opgehaald en gestockeerd in het depot in De Pinte.

Er wordt nog steeds geïnvesteerd in vast parkmeubilair. Zo wordt oud meubilair vervangen en komt er op verschillende plaatsen extra parkmeubilair bij. Het meubilair in het Muinkpark wordt volledig vernieuwd, er komen picknickbanken bij in de Prelaatsdreef in Zwijnaarde, in de Wondelgemse Meersen, de Venneboswijk en het Spaanskasteelplein en de picknickbank in het Lindenleipark wordt vervangen.

Vanaf 2023 worden de eerste bestellingen geplaatst van het nieuwe stadsmeubilair dat in kader van IPOD III (integraal plan openbaar domein) ontwikkeld werd. Een prototype hiervan werd al geplaatst door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen aan de Kalandeberg."

Welke plannen heeft de schepen om onze parken nog aantrekkelijker voor de Gentenaars te maken de komende jaren? Zal er nog bijkomend geïnvesteerd worden in parkmeubilair? Zo ja, wat is het voorziene budget hiervoor?

"Jazeker, in parken die we opwaarderen wordt onderzocht of het parkmeubilair vernieuwd moet worden. In nieuwe parken voorzien we ook nieuw parkmeubilair. Hiervoor zijn de middelen opgenomen in het projectbudget van het project. Jaarlijks vervangen we ook oud en versleten parkmeubilair door nieuw meubilair. Hiervoor is 60.000€/jaar beschikbaar."

Wordt hierbij ook gekeken naar andere alternatieven dan de roze picknicktafels? Zo ja, welke?

"We investeren in integraal toegankelijk vast meubilair en zorgen er ook voor dat die op paden of op halfverharding staan. Hier zullen we de komende jaren verder op inzetten en in investeren. Vast meubilair is er vandaag in veel vormen en maten. Op termijn streven we naar meer eenvormigheid met het IPOD III-gamma. Dit gamma is modulair en laat ook toe dat we maar een beperkte stock van vervangstukken nodig hebben. Ook de leuke en gewaardeerde spelprikkels die de Groendienst al jaren overal in onze groenzones integreert kunnen (zeker voor jongeren) vaak als alternatief (vast) zitelement dienen en dragen zeker ook bij tot de aantrekkelijkheid van ons openbaar groen."

(Bron afbeelding: stad Gent)

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.