Aquariumgrot in Gents Citadelpark opnieuw publiek toegankelijk maken?

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1913 werd in de kunstmatige rotspartijen in het Gentse Citadelpark een aquariumgrot gemetseld. Via een trap daalden de bezoekers af in de grot en konden ze zich vergapen aan de vissen die rondzwommen in aquaria. Her en der ziet men nog in de grot restanten van ruimtes waar deze aquaria ooit moeten hebben opgesteld gestaan.

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1913 werd in de kunstmatige rotspartijen in het Gentse Citadelpark een aquariumgrot gemetseld. Via een trap daalden de bezoekers af in de grot en konden ze zich vergapen aan de vissen die rondzwommen in aquaria. Her en der ziet men nog in de grot restanten van ruimtes waar deze aquaria ooit moeten hebben opgesteld gestaan.

De in- en uitgangen voor de bezoekers bevonden zich op twee locaties, één ervan in het Citadelpark en een tweede in de Koning Leopold II-laan. Van de ingang in het Citadelpark, vinden we de dichtgemetselde ingang op een hoger gelegen locatie, bereikbaar via enkele trappen. Ook de ingang langs de Koning Leopold II-laan is volledig dichtgemaakt. 

Nu de werken voor de opwaardering van het Citadelpark gestart zijn, stelde fractievoorzitter Stijn De Roo hierover vragen aan de bevoegd schepen tijdens gemeenteraadscommissie op 10 februari. Hieronder kan je alle vragen en antwoorden vinden:

1. Is de schepen op de hoogte van het bestaan van deze aquariumgrotten?

"Jazeker. In het beheerplan voor het Citadelpark dat in 2019 werd goedgekeurd is de aquariumgrot, net zoals het ander bouwkundig erfgoed in het Citadelpark, opgenomen."

2. In welke staat bevinden zich deze grotten?

"De rotsimitaties zijn in het algemeen in vrij goede toestand maar plaatselijk zijn er wel problemen. Er is plaatselijk zichtbare baksteen, op plaatsen waar oorspronkelijke aquaria zijn verdwenen of waar rotsmateriaal is weggevallen; er is scheurvorming door roestende “wapeningselementen” in de rotsformatie; er zijn afgebroken stalactieten; er is schade door vochtinsijpeling; de borstwering is niet goed, enzoverder."

3. Zijn deze aquariumgrotten eigendom van de stad Gent? Zo nee, van wie dan wel?

"De aquariumgrotten zijn eigendom van Stad Gent."

4. Zijn er plannen van de stad Gent om deze grotten, in het kader van de heropwaardering van het Citadelpark, terug open te stellen voor het brede publiek? Zo nee, waarom niet?

"Vooraleer na te denken op opwaardering is eerst een herbestemming nodig. Op dit moment worden deze grotten deels gebruikt als opslagplaats van de Groendienst. In het kader van een stadsbrede oefening rond de huisvesting van onze logistieke diensten wordt nu ook bekeken hoe de Groendienst in het Citadelpark optimaal gehuisvest kan worden. Pas nadien kan onderzocht worden welke eventuele herbestemming de ruimtes onder de rotsformaties zouden kunnen krijgen. Dit onderzoek staat echter niet gepland voor deze legislatuur.

De aquariumgrotten zijn nu dan ook niet open voor het brede publiek. Af en toe worden er wel geleide wandelingen aangeboden, die onder andere de aquariumgrot maar ook de bunker en de kazematten in het Citadelpark aandoen. Onder andere Luc Van Der Sijpe van 'bunkergordel' biedt geleide wandelingen in kleine groepen aan voor geïnteresseerden. Sporadisch worden deze ruimtes ook ingezet voor evenementen (bv. Publiek Park in juli 2021). Hiervoor zijn er wel randvoorwaarden van toepassing aangezien de ruimtes niet zonder toezicht en slechts in kleine groepen kunnen gebruikt worden."

5. Hoe staat de schepen tegenover het idee om Gentenaars te informeren over deze grotten, bijvoorbeeld via een bord met uitleg en/of een online vermelding?

"Ik sta positief tegenover het voorstel om de Gentenaars meer te informeren over het Citadelpark. Op de parkenpagina van Stad Gent kan je al heel wat informatie terugvinden (waaronder een publicatie over de zeldzame bomen in het Citadelpark). Ik bekijk met de diensten hoe we ook meer info over de monumenten in het park kunnen ontsluiten via de website.

We wensen op dit moment geen bord te plaatsen aan de aquariumgrot. Het park bevat al heel wat borden en informatie. De zone aan de aquariumgrot is ook vandalismegevoelig. We zien in de toekomst wel mogelijkheden om in de Floraliënhal, al dan niet tijdelijk, over de bijzondere geschiedenis van het park te communiceren, in samenwerking met andere diensten en organisaties die werken rond de geschiedenis van het park."

Je kan via deze link mijn volledige tussenkomst bekijken.

Nieuws

Uitrol Gentse digitale watermeter in stroomversnelling

Meer dan 15.000 Gentse gezinnen krijgen tegen eind volgend jaar een digitale watermeter. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij de watermaatschappij Farys.