Budgetopmaak 2024 - debat op de Gentse gemeenteraad

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

Voor onze fractie komt dit tegemoet aan een aantal noden, met extra middelen voor:

  • onderhoud van wegen, voetpaden en stadsgebouwen
  • stadskermissen en evenementen
  • sociale restaurants en UiTPAS

De volledige tussenkomst van fractievoorzitter Stijn De Roo kan je hieronder lezen:

"Naar goede gewoonte buigen we ons in de gemeenteraad van december over de budgetopmaak voor de volgende jaren. Hoewel het zware economische weer stilaan toch achter ons ligt, blijft de aanhoudende inflatie als gevolg van de energiecrisis druk zetten op het budget. Dat zien we op alle vlakken, zowel wat personeelsbudgetten betreft als in de werkings- en investeringsmiddelen.

Toch is het stadsbestuur er in geslaagd om de stabiliteit van het budget te waarborgen. De buffer van 10 miljoen euro wordt gevrijwaard. Dat moest ons de nodige ruimte geven om de laatste twee - eerder technische - rondes van deze legislatuur met relatief comfort aan te vatten.

Naast het verzekeren van de stabiliteit werd ook budgettaire ruimte gevonden om een aantal belangrijke noden te lenigen. Zo steken we middelen bij voor de sociale restaurants en de UiTPAS. Mijn fractie is in het bijzonder ook zeer tevreden dat er extra geld wordt uitgetrokken voor dossiers waar wij groot belang aan hechten, zoals de stadkermissen en het onderhoud van onze wegen, voetpaden en onze stadsgebouwen. 

Als we terugkijken naar de budgetoefeningen in de voorbije jaren, dan denk ik in eerste instantie terug aan de opeenvolgende crisissen: eerst corona en daarna de torenhoge inflatie. Het zijn zeer uitdagende tijden geweest, maar dit stadsbestuur is erin geslaagd het schip op koers te houden. En we hebben in die jaren veel dingen kunnen realiseren waar Gent en de Gentenaars beter zijn van geworden.

Om er een paar te noemen: We hebben meer dan ooit geïnvesteerd in wonen. We hebben de stedelijke dienstverlening toegankelijker en klantvriendelijker gemaakt, zowel digitaal als fysiek met de opening van het Administratief Centrum aan de Zuid. We hebben de groenpolen verder ontwikkeld. We hebben grote stappen gezet in de verduurzaming van ons patrimonium.

We gaan nu het laatste jaar van de legislatuur in. Veel nieuw beleid zal er de komende maanden niet meer op poten worden gezet. Er wordt vooral afgewerkt wat reeds werd opgestart.

De volgende rondes, de budgetwijziging van 2024 en de begrotingsopmaak van 2025, zullen veeleer technisch van aard zijn.

Maar toch moeten we er als verantwoordelijke bestuurders over waken dat we in de toekomst beter gewapend zijn tegen crisissen en economische volatiliteit. Het zal dus nodig zijn om in het volgende meerjarenplan méér robuustheid in te bouwen.

De voorbereidingen daartoe worden nu getroffen. Het managementteam bereidt een oefening voor die tot een herijking moet leiden, en de volgende bestuursploeg in staat moet stellen om zich te betuigen over de kerntaken van de Stad en keuzes te maken over beleidsprioriteiten. Ook dat is iets waar mijn fractie veel belang aan hecht.

Ik wil afsluiten met een woord van dank aan de leden van het college en hun medewerkers en aan de mensen uit de stadadministratie voor het vele werk en energie dat zijn ook aan deze budgetronde hebben besteed."

Nieuws

Kies zekerheid, kies cd&v.

Wat is de échte inzet op 9 juni? Het antwoord is simpel: zekerheid. Mensen de zekerheid geven waar ze recht op hebben. Zeker van meer netto, meer tijd en meer veiligheid.

Praktische informatie om geldig te stemmen op 9 juni 2024

Op 9 juni 2024 gaan we naar de stembus. Om goed voorbereid te zijn, geef ik je enkele praktische tips en belangrijke informatie om je stemproces soepel en efficiënt te laten verlopen. Lees verder om te ontdekken hoe je jouw stem geldig kunt uitbrengen, welke kleuren de stembrieven hebben en wat een opvolgers nu precies is.