Belangrijk om voldoende bloklocaties te voorzien voor Gentse studenten !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Jaarlijks voorziet onze stad, samen met Student-in-Gent en de hoger onderwijsinstellingen, stille studieplekken en unieke bloklocaties voor Gentse studenten. Het aanbod wordt bekend gemaakt via de infokanalen van Student-in-Gent en de hoger onderwijsinstellingen. 

Verschillende studenten lieten weten dat heel wat bloklocaties momenteel al overvol zitten en dat de website niet helemaal up-to-date zou zijn. Sommige locaties bieden ook pas plaatsen aan vanaf juni, terwijl veel studenten nu al volop aan het blokken zijn voor de eindexamens van juni.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

 1. Is de schepen op de hoogte van dit probleem? 
 2. Is de schepen voorstander om de voorziene bloklocaties reeds vroeger op het jaar open te stellen voor studenten?
 3. Kan de schepen een overzicht bezorgen van de tot nu toe gekende bloklocaties? 
 4. Hoeveel bloklocaties zijn er het afgelopen jaar bijgekomen?
 5. Wat was de bezettingsgraad in januari? Graag een overzicht per bloklocatie.
 6. Hoe evalueren de studenten de bloklocaties die door de stad worden voorzien? Wat wordt er gedaan met hun opmerkingen en noden? 

Schepen El-Bazioui antwoordde:

"Dank u voor uw interesse in onze studenten, zeker tijdens deze blokperiode.

We investeren jaarlijks, samen met de hogeronderwijsinstellingen in het voorzien van voldoende bloklocaties voor onze studenten. Vanuit team Student in Gent (een samenwerking tussen verschillende diensten die werken met en voor studenten) wordt veel tijd geïnvesteerd in het zoeken naar geschikte locaties, onderhandelingen van contracten, het openen en sluiten van de locaties, logistieke ondersteuning, het zoeken en coachen van vrijwilligers om mee de locaties die niet door onderwijsinstellingen worden uitgebaat op te volgen,...

De beschikbaarheid van de locaties hangt af van wie de aanbieder is van de locatie. Dit is steeds de keuze van de aanbieder van de bloklocaties. De meeste blokplekken openen half mei, sommige vroeger, sommige wat later. Het hangt vaak af van de beschikbaarheden van de lokalen en de agenda van de beheerders.  We sporen de aanbieders tijdig aan om de info op de website up-to-date te zetten. De website is gelanceerd in oktober 2021 dus de routine wordt nog opgebouwd.

Wat uw vraag betreft over het overzicht van bloklocaties.
Hiervoor werd de nieuwe website van Student in Gent opgericht. Een project voor en door studenten i.s.m. alle HOI’s (hogeronderwijsinstellingen). Via het project hebben we ervoor gezorgd dat elke Gentse student in alle Gentse bloklocaties terecht kan, ook bij andere HOI’s dan de eigen onderwijsinstelling. Via de site kunnen studenten ook met een paar muisklikken hun plek reserveren.

We blijven ook steeds op zoek naar nieuwe locaties. Zo gaan we actief organisaties en bedrijven aansporen om plaatsen ter beschikking te stellen. Nu zijn we bezig met het uitwerken van een proefproject met een paar Gentse woonzorgcentra.

Hoeveel bloklocaties zijn er het afgelopen jaar bijgekomen?

Overzicht (nieuwe) bloklocaties Stad Gent:

Ondertussen al vaste waarden:

 • De Krook (100 plekken)
 • ABVV / Ons Huis (20-50 plekken afhankelijk van beschikbaarheid)
 • ICC (enkel tijdens pieken in kerst & Januari, 150 plekken)
 • Monikkenzolder / Sint-pietersabdij (39 plekken)

Nieuw sinds januari 2022:

 • Oud Gerechtsgebouw (12 plekken)
 • MSK (50 plekken)
 • Overkop (15 plekken)
 • Kazematten (20 plekken)
 • Stadhuis (30 plekken, deze blokperiode niet, te herbekijken voor de komende blokperiode)

Nieuw in mei/juni:

 • Sint-Pieterskerk (50 plekken, voor en door studenten met steun van Student in Gent)
 • Sint Michielshuis (15 plekken)
 • Buren van de Abdij / Herberg Macharius (15 plekken)
 • Enkele woonzorgcentra

Voor het eerst kunnen studenten ook terecht in enkele Gentse woonzorgcentra, en dat zelfs 's nachts. Zo kunnen in woonzorgcentrum De Vijvers in Ledeberg tot 10 studenten van 18 uur tot 7 uur 's ochtends blokken. Daarnaast zorgt het woonzorgcentrum voor enkele passende activiteiten 's avonds, zodat de studenten de bewoners wat beter leren kennen. Ze kunnen bijvoorbeeld een rondje duofietsen in het park, Rummikub spelen of tomatenplantjes verzorgen.

Wat de bezettingsgraad betreft verwijs ik graag naar het overzicht via deze link.

Bezettingsgraad = som van alle gereserveerde tijdssloten per locatie/totale beschikbare plaatsen.

In het overzicht werden dus enkel de locaties opgenomen die werkten met reserveerbare tijdssloten. In het overzicht zie je een bezettingsgraad per locatie voor de periode van 01/12/2022 tot 01/03/2022. Hier ligt de bezettingsgraad lager omdat op het einde van de blokperiode nog veel tijdssloten werden aangemaakt terwijl er in februari weinig studenten nog blokken.

Hoe evalueren de studenten de bloklocaties die door de stad worden voorzien?

Tijdens het StuGent overleg blikken we steeds vooruit op de blokperiode samen met alle partners (HOI’s, stuvo’s, studentenraden, studentenvertegenwoordigers, koepelverenigingen). Na de blokperiode evalueren we ook steeds de voorbije blokperiode. Zo vangen we signalen van studenten rechtstreeks op. Ook vragen we vanuit Student in Gent bij alle aanbieders een korte evaluatie op om lessen te kunnen trekken voor de komende periode.  Een voorbeeld hiervan is de Ghelamco arena.  Tijdens een vorige blokperiode kregen we het signaal dat er (omwille van de corona-maatregelen waardoor er minder studenten per m2 toegelaten werden op veel locaties) tekort was aan een locatie.  We hebben in diezelfde periode nog een extra bloklocatie kunnen openen in de Ghelamco Arena.  De bezetting bleek echter minder hoog dan verwacht.  Tijdens het eerstvolgende StuGent-overleg en via een korte enquête kregen we de feedback dat deze locatie té ver bleek voor veel studenten. Daarom investeren we nu in meerdere kleinere bijkomende locaties.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.