Coronacrisis heeft impact op subsidieaanvragen Samen aan Zet

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Samen aan Zet, de opvolger van Wijk aan Zet, is een subsidie voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen. Voor kleinschalige activiteiten gericht op ‘ontmoeting’ kan je het hele jaar door een forfaitair bedrag aanvragen tot maximum 500 euro. Voor grotere initiatieven of een meerdaags traject waarbij je mensen in een kwetsbare positie sterker maakt, kan je 2.000 tot 5.000 euro steun krijgen. Hiervoor zijn er 6 indiendata per jaar.

Hierover stelde fractievoorzitter Stijn De Roo enkele schriftelijke vragen aan schepen De Bruycker. HIeronder kan u de integrale vragen en antwoorden:

1. Hoeveel budget wordt er jaarlijks voor Samen aan Zet voorzien?

"Jaarlijks is er € 585.000 beschikbaar budget voor Samen aan Zet."

2. Ligt dit bedrag hoger of lager dan het budget dat voorzien was voor Wijk aan Zet? Indien lager, wat is hiervoor de reden?

"Dit bedrag ligt hoger dan aanvankelijk voorzien was voor Wijk Aan Zet. Samen aan Zet is namelijk een nieuw subsidiereglement, dat 3 voorgaande subsidiereglementen vervangt: Wijk aan Zet, subsidies voor gezondheidsprojecten en subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten. Het budget voor deze drie reglementen werd samengevoegd."

3. Ligt dit bedrag hoger of lager dan het budget dat voorzien was voor Wijk aan Zet? Indien lager, wat is hiervoor de reden?

"Ondanks de coronacrisis blijven burgers en verenigingen aanvragen indienen bij Samen Aan Zet, maar de coronacrisis heeft wel een impact gehad. Die was vooral merkbaar in een daling van het aantal aanvragen in de eerste lockdown (voorjaar 2020). Vanaf de zomer 2020 is de stroom aanvragen opnieuw goed op gang gekomen. Aanvragers leggen heel veel creativiteit en flexibiliteit aan de dag om met de steeds veranderende coronamaatregelen om te gaan en nog steeds in te zetten op samenleven, ontmoeten en emancipatie. Initiatieven worden corona-proof georganiseerd, of even on hold gezet wanneer de coronamaatregelen het niet toelaten om iets te organiseren.

Initiatieven die zijn goedgekeurd maar omwille van de coronasituatie niet mogen doorgaan, worden – in overleg met de administratie - verplaatst naar een latere datum. Of goedgekeurde initiatieven vormen zich – in overleg met de administratie – om tot een coronaveilig alternatief.

Initiatieven worden dus inhoudelijk beoordeeld door een jury (stadsintern en extern), en goedgekeurd als ze voldoen aan de voorwaarden van het reglement. We koppelen dit los van de corona-situatie – en geven de aanvragers de kans tot uitstel of tot het omvormen van hun initiatief tot een coronaveilige versie."

4. Kan u mij een overzicht bezorgen per vereniging die een budget heeft aangevraagd en toegekend kreeg voor Wijk aan Zet, alsook voor Samen aan Zet voor het jaar 2019, 2020 en 2021 + het bedrag dat iedere vereniging heeft ontvangen.

"Zie bijlage excellijst : overzicht aantal aanvragen per jaar en toegekende bedragen (2019 – 2020 – 2021)"

5. Hoe komt het dat sommige verenigingen voor eenzelfde activiteit in het nieuwe reglement een lagere subsidie ontvingen dan bij het oude reglement? Wat is hiervoor de reden?

"Samen aan Zet is, zoals aangegeven, een nieuw subsidiereglement, dat drie voorgaande subsidiereglementen vervangt: Wijk aan Zet, subsidies voor gezondheidsprojecten en subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten.

Bij het uitwerken van dit nieuwe subsidiereglement, zijn er voorwaarden en criteria vastgelegd voor de beoordeling van aanvragen. Elke aanvraag wordt beoordeeld op basis van die voorwaarden en criteria. De voorwaarden en criteria van Samen aan Zet, verschillen hier en daar van de voorwaarden en criteria van de voorgaande 3 reglementen.

De maximale subsidiebedragen die initiatieven kunnen krijgen binnen het Samen aan Zet-reglement, verschillen van de maximale subsidiebedragen in de voorgaande subsidiereglementen. Ook het aantal kansen voor aanvragers om subsidieaanvragen in te dienen, is veranderd.

Zo waren er in het vroegere Wijk aan Zet-subsidiereglement 2 indiendata per jaar om een subsidieaanvraag in te dienen, voor max. € 2500 per initiatief. Gezondheidsprojecten konden dan weer doorlopend worden aangevraagd, maar met een maximum bedrag van € 1500 per project. Bij het reglement voor etnisch-culturele diversiteit waren er voor projecten 4 indiendata per jaar, terwijl activiteiten doorlopend konden worden aangevraagd. Het maximumbedrag voor een activiteit was daar € 1500, voor een project € 8500.

Nu (bij Samen aan Zet) kan men doorlopend een subsidieaanvraag indienen voor initiatieven tot en met 500 euro. Aanvragen boven de €500 kan men 6x per jaar indienen, voor een bedrag van max. € 2000 voor initiatieven in categorie 1 en 2, en max. € 5000 voor initiatieven in categorie 3:
• Categorie 1 gaat om initiatieven die gericht zijn op ontmoeting.
• Categorie 2 gaat om initiatieven die Gentenaars informeren of sensibiliseren over thema’s die verband houden met samenleven, welzijn, gelijke kansen of gezondheid.
• Categorie 3 gaat om initiatieven die Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare positie versterken op een specifiek levensdomein, via vormen van individueel en groepsleren, en in een langdurend traject.

Als er verenigingen of organisaties voor bepaalde initiatieven een ander bedrag krijgen dan vroeger, dan kan de oorzaak hiervan verschillend zijn. Dit kan zijn omdat het maximumbedrag dat men kan krijgen in het huidig reglement anders is dan vroeger.
Of het kan zijn dat bepaalde voorwaarden of criteria van het huidig reglement anders zijn dan vroeger. Dit moet geval per geval bekeken worden.

Aanvragers krijgen van de jury telkens een gemotiveerde beslissing over hun aanvraag, en kunnen ook steeds terecht bij de administratie voor bijkomende informatie over hun beslissing."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.