De Gentse flikken doen heel wat voor wooninbraakpreventie !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In 2020 waren er een derde minder woninginbraken in Gent in vergelijking met een jaar eerder, maar sinds 2021 stijgt dit cijfer opnieuw. Op het moment dat de coronamaatregelen versoepelden en we terug meer vrijheid kregen, konden we ook meer woninginbraken vaststellen.

De politiezone Rhode&Schelde heeft recent een kwartetspel ontwikkeld dat de inwoners van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele moet waarschuwen tegen inbrekers. Het gezelschapsspel geeft tips over hoe je de woning kan beveiligen. 

Ik ben persoonlijk geen voorstander van de implementatie van deze methodiek in onze stad, maar het goedbedoelde project probeert woningbraak en het belang van preventie ertegen wel op de radar te krijgen en bespreekbaar te maken.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover tijdens de gemeenteraadscommissie van maandag 14 februari enkele vragen aan burgemeester De Clercq:

  1. Hoe evalueert de burgemeester het huidige aanbod van onze stad naar de bewoners (vb. diefstalpreventieadviseur, vakantietoezicht, aanwezigheid politie, …)?
  2. Wil de burgemeester de komende periode inzetten op extra woninginbraakpreventie en sensibilisering? Zo ja, op welke manier en wat is hiervoor de timing?

De burgemeester antwoordde:

"Het huidig aanbod van PZ Gent rond inbraakpreventie is al vrij uitgebreid en werpt haar vruchten af. Tijdens de voorstelling van de jaarcijfers volgende maand zullen de cijfers besproken worden. Ik krijg van de politie echter het signaal dat er geen stijging wordt vastgesteld, integendeel. Dus ondanks de Coronacrisis kan het Bureau Politionele Misdrijfpreventie heel goede cijfers voorleggen. De thuisbezoeken zijn, ondanks de Corona-maatregelen gewaarborgd gebleven dankzij de inzet van een gedreven en ervaren ploeg. 

Als burger kan je op de webpagina van de politiezone terecht voor een hele reeks inbraakpreventietips en is er een link naar de website van Besafe en veiligewoning.be met uitgebreide informatie. 

Daarnaast kan iedere inwoner van Gent of bedrijven of Kmo’s gelegen in het Gentse aan de diefstalpreventieadviseur een uitgebreid beveiligingsadvies ter plaatse vragen. Tijdens dat bezoek controleert de diefstalpreventieadviseur je volledige woning en vertelt jou wat de eventuele verbeterpunten zijn. Het bezoek van een diefstalpreventieadviseur is gratis, objectief en geheel vrijblijvend. Bovendien passen ze hun advies aan jouw financiële omstandigheden aan. Ook bij nieuwbouw kan op basis van het plan al een eerste advies worden gegeven. Als er zich toch een woninginbraak voordoet zullen de adviseurs van het Bureau Politionele Misdrijfpreventie altijd contact opnemen met de slachtoffers en hun advies aanbieden. In 2021 alleen al werden 770 adviezen gegeven zowel preventieve adviezen als advies na inbraak. 

Vakantietoezicht is, naast sociale controle door de buren, een garantie dat er een extra oogje in het zeil wordt gehouden door de politie of de gemeenschapswachten. Er wordt regelmatig langs gegaan aan de woning en gepatrouilleerd in de buurt. Zowel het bezoek van de diefstalpreventieadviseur als vakantietoezicht kan gemakkelijk aangevraagd worden via E-loket, via telefoon of mail of via een aanvraagformulier. 

Men mag de preventieve werking van de reguliere politietaken en acties ook niet uit het oog verliezen. Zichtbaar aanwezig zijn op straat en in de verschillende wijken heeft ook een afschrikkend effect. Op gezette tijdsstippen worden acties georganiseerd rond inbraakpreventie waar zowel geüniformeerde politie als politie in burger aan deelneemt. Preventie, samen met een eigen team voor sporenonderzoeken, een sterke recherche, een goede wijkwerking en snelle interventieploegen zorgen ervoor dat we jaar na jaar het fenomeen meer en meer beheersen. Het is en blijft wel een belangrijk fenomeen dat onze aandacht blijft verdienen.

Vanuit Dienst Preventie voor Veiligheid is het de intentie om gedurende het volledig academiejaar meer aandacht te besteden aan preventie van inbraak in studentenwoningen door de gemeenschapswachters en zich niet beperken tot een actieweek bij aanvang van het academiejaar. 

Als gadget werd de voorbije periode gereedschapssetjes met de contactgegevens van het Bureau Misdrijfpreventie uitgedeeld.

De uitdaging is dus het succes van de voorbije jaren te blijven evenaren. Verder kan ik jullie garanderen dat politie de vinger aan de pols blijft houden. Als er een significante stijging wordt opgemerkt van woninginbraken kunnen hun acties geïntensifieerd worden en de bevolking extra sensibiliseren."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je hier raadplegen.

Nieuws

Uitrol Gentse digitale watermeter in stroomversnelling

Meer dan 15.000 Gentse gezinnen krijgen tegen eind volgend jaar een digitale watermeter. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij de watermaatschappij Farys.