De geplande uitrol van 5G wellicht in 2022!

Publicatiedatum

Tags

5G
Brussel

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo bevroeg Vlaams minister Benjamin Dalle in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement over de geplande uitrol van 5G in ons land, een eventuele vierde telecomspeler en de verdeling van de middelen. De uitrol van 5G is immers van groot belang zowel voor onze consumenten, bedrijven en overheden.

Uit het antwoord van minister Dalle blijkt dat de beslissing over de vierde telecomspeler niet meer voor de zomer zal vallen en dat er rechtszekerheid moet zijn voor alle betrokkenen, zowel voor de consument als voor de vierde speler. De koninklijke besluiten moeten dan ook in overeenstemming met de Europese regels.

De minister wees ook op het belang van 5G bij het economische en maatschappelijke relanceplan na de coronacrisis. Hij stelde dat de snelle digitalisering van onze samenleving topprioriteit is voor de Vlaamse Regering.

Het volledige verslag van de vou via deze link.

Stijn De Roo: “Hopelijk wordt de ambitie voor de uitrol van 5G in 2022 gerealiseerd. Het is immers een belangrijke mijlpaal: consumenten en bedrijven en overheden zullen kunnen genieten van de voordelen van 5G en van de innovatieve toepassingen ervan.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.