De inzet van drones bij de jacht op akkerbouwpercelen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie vroeg Vlaams parlementslid Stijn De Roo naar de resultaten van een proefproject met drones.

Van maart tot juli 2021 werden die drones ingezet om maaislachtoffers, vooral hazen en reeën, te vermijden.

Het tweede deel van het project wil in het najaar tijdens de maïsoogst nagaan of er everzwijnen aanwezig zijn. Als drones vaststellen dat er everzwijnen aanwezig zijn, kunnen er  jagers aanwezig zijn bij de oogst van de maïs.

Minister Demir stelde dat er tussen 15 maart en 15 juli veertien vluchten met drones werden uitgevoerd. “Tijdens twaalf daarvan werden dieren gespot en verjaagd uit de te maaien percelen. De meest voorkomende opgespoorde en verjaagde dieren waren reeën, hazen en fazanten. In twee van de twaalf vluchten waar dieren werden gespot, werd alsnog een maaislachtoffer vastgesteld doordat het dier terugkeerde naar het grasveld. In een perceel dat te groot was om volledig over te vliegen met de drone, werd ervoor gekozen om de helft van het perceel te overvliegen. In de bevlogen helft werden de gespotte dieren verjaagd en werden geen maaislachtoffers vastgesteld. In de niet-bevlogen helft werden maaislachtoffers vastgesteld. Het aantal uitgevoerde vluchten is echter te laag om uitspraken te doen over de effectiviteit van de maatregel. Ik zal het ANB vragen om te evalueren hoe beleidsrelevant dit proefproject is en of er bijsturing richting een wetenschappelijkere aanpak nodig is.

Er zijn dus nog geen bijsturingen doorgevoerd. Ik zal wel aan het ANB vragen om minstens de wetenschappelijke methode met inbegrip van een nulmeting toe te passen in dit proefproject zodat later ook conclusies kunnen worden getrokken uit de resultaten.

…/…

Daarnaast wordt ook ingezet op het realiseren van de acties van het everzwijnenplan dat ik lanceerde in september 2020. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op een ‘early warning and rapid response team’ om er mee voor te zorgen dat everzwijnen zich niet verder verspreiden naar de rest van Vlaanderen. In Limburg is dat echt wel een plaag. Wanneer jagers zeggen dat het hun taak is om daar het nodige aan te doen, dan vind ik wel dat ze op everzwijnenjacht moeten gaan en misschien even niet op patrijzenjacht.”

Stijn De Roo concludeert: “Het is alleszins positief dat de technologie niet stilstaat en kan worden ingezet, of dat althans een proefproject kan worden opgezet, zodat we kunnen evolueren naar een duurzaam faunabeheer, bijvoorbeeld met een aantal warmtecamera’s. Ik hoop dat de proefprojecten ook eventuele tekortkomingen die bijvoorbeeld in de wetgeving zouden kunnen zitten, naar boven brengen. Ik denk dan aan vergunningen voor de drones, de inzetbaarheid van drones, want ook in de toekomst zou die technologie wel eens voor heel wat nieuwe toepassingen kunnen zorgen, binnen de jacht en binnen de land- en tuinbouwsector.”

Het volledige woordelijk verslag van de bespreking vind je hier.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.