De Lijn zoekt nieuwe locatie voor oefenterrein Oost-Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij minister Lydia Peeters (N-VA) naar mogelijke alternatieven voor het oefenterrein van De Lijn in Wondelgem.

De Gentse biologische waarderingskaart markeert het gebied waarop het oefenterrein is gepland, als ‘waardevol’ en ‘zeer waardevol’. Die waardering is terecht zeggen kenners: de natuurwaarde is extra groot omdat het een laaggelegen en nat gebied betreft.

“Een examen- en oefenterrein wordt bij voorkeur in de nabijheid van een stelplaats aangelegd. Zeker voor de tramopleidingen is dit van toepassing. De vereiste dat het opleidings-/examenterrein direct aan de stelplaats moet gelegen zijn, wordt momenteel verder onderzocht door De Lijn,” antwoordde de minister op de vraag of zij de voorziene locatie voor het oefenterrein overweegt te herzien.

De minister stelt verder dat De Lijn de bezorgdheden van de buurtbewoners in Wondelgem over het verdwijnen van groen in hun buurt begrijpt maar dat dit terrein vervuild is. Er bevindt zich een zware historische vervuiling in het gebied. Voor wat het gedeelte voor het oefen- en examenterrein betreft met o.a. lood, minerale oliën, PAK en nog andere verontreinigingen. Het terrein is ook overwoekerd met Japanse Duizendknoop en Reuzenbereklauw.

Op de biologische waarderingskaart (BWK) is het grotendeels benoemd als biologische minder waardevol met een aantal waardevolle elementen. De stukken die bij de opmaak van de BWK aangeduid zijn als biologisch waardevol situeren zich op de locatie van de stortplaats en de reeds aangelegde wegenis om de achterliggende percelen te ontsluiten.

In het gewestplan is dit gebied bestemd als terrein voor gemeenschapsvoorziening/openbaar nut. De zone werd bij de opmaak van het gemeentelijk RUP “Groen” (Gent) niet herbestemd naar groen, natuur of parkgebied.”

Ondanks haar antwoord, laat de minister op 25 oktober 2022 via een persbericht weten: “De Lijn heeft besloten om in overleg met de Stad Gent naar een alternatieve locatie te zoeken voor het oefen- en examenterrein. Op die manier komt een deel van het huidige (vervuilde) bos vrij. Zo kan er met de Stad Gent bekeken worden welke invulling er mogelijk is. We kijken daarbij maximaal naar vergroening.”

Stijn De Roo: “Na mijn herhaaldelijke vragen, geeft de minister eindelijk toe dat ze onvoldoende heeft gezocht naar alternatieven voor het geplande oefenterrein van De Lijn in de Bloemekeswijk. Ik ben tevreden dat De Lijn nu naar een nieuwe locatie zoekt. Zo kan bijkomende verharding in een dichtbevolkte buurt worden vermeden.

Er zal wel nog een inspanning moeten geleverd worden om het voorziene terrein veilig toegankelijk te maken voor de buurt.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.