De Vlaamse overheid zet in op vermindering van de regeldruk!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister-president Jan Jambon over de systematische review van de kwaliteit en het vermijden van regeldruk, meer bepaald naar de initiatieven die werden genomen m.b.t. het vermijden van onnodige regeldruk en naar de opleidingsmodules die werden ontwikkeld en de toepassingen die ze verder vinden.

In de beleids- en begrotingstoelichting voor 2023 (BBT 2023) lichtte de minister-president toe dat m.b.t. de regeldruktoets, tijdens de eerste fase de eerste voorstellen van aanpak voor een systematische screening of toetsing van nieuwe regelgeving werden onderzocht. In het najaar van 2022 werd een grote bevraging bij leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid en bij leden van de stuurgroep georganiseerd op basis van stellingen inzake de vereiste rollen of takenpakketten. Op basis daarvan zal binnen de regering gediscussieerd worden over de krachtlijnen van de verdere uitwerking van de ‘regeldruktoets’ en

In 2023 zullen proefprojecten voor de toepassing van de regeldruktoets worden uitgevoerd met behulp van een Vlaams toetsingspanel voor bedrijven en burgers. Hiervoor wordt 150.000 euro voorzien.

Deze bevraging bij de leidende ambtenaren en bij de leden van de stuurgroep van het overkoepelend project ‘vermindering van regeldruk’ wordt momenteel gefinaliseerd door de externe consultant die daarvoor is aangesteld. De resultaten zullen binnenkort aan de voormelde stuurgroep worden voorgelegd. Op basis hiervan zal het proces worden voortgezet zoals in de BBT 2023 beschreven staat.

De opdrachtnemer (ICW vzw) heeft vijf opleidingsmodules ontwikkeld, die ten laatste tegen midden december opgeleverd worden:

  • Het concept van regeldruk en de mogelijkheden tot vermindering ervan;
  • Doelregelgeving en het detailniveau van wetgeving;
  • Experimentwetgeving en regelluwe zones;
  • Risico-gebaseerde wetgeving en gedragsinzichten;
  • Het concept van ‘goldplating’ en het vermijden ervan.

Bij de ontwikkeling van deze vijf opleidingsmodules zijn telkens twee proeflessen gegeven waarbij ambtenaren uit alle geledingen van de Vlaamse overheid het lesmateriaal en de wijze van lesgeven konden evalueren. Op basis van deze evaluaties zijn zowel het lesmateriaal als de wijze van lesgeven verder verfijnd, verbeterd en aangevuld.

De Vlaamse overheid wil de opstellers van regelgeving bewust maken van het concept van regeldruk en hen aanmoedigen om de regeldruk zo laag mogelijk te houden.

Stijn De Roo: “Regels zijn uiteraard nodig, maar dienen helder en transparant te zijn.

Het is positief dat de Vlaamse overheid inzet op vermindering van de regeldruk. Het wordt uitkijken naar de resultaten van de proefprojecten.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.