Dossier stelplaats Wissenhage aangepast - nieuw openbaar onderzoek op komst

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Lijn zal de vergunningsaanvraag voor de stelplaats Wissenhage aanpassen en er komt een nieuw openbaar onderzoek. De plannen zullen méér rekening houden met de buffering en de ontharding van de site. Dat blijkt uit informatie die Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij minister voor mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)

Gent vraagt al drie decennia om een nieuwe stelplaats voor bussen en trams. De huidige stelplaatsen barsten uit hun voegen en zijn niet voorzien op toekomstige voertuigen, zoals elektrische bussen. Sinds 2010 ligt de Gaardeniersbrug klaar over de Nieuwevaart en Gasmeterlaan. Die brug zou de trams naar de stelplaats Wissenhage moeten leiden.

Aangezien de plannen al zo lang aanslepen, is intussen spontane bebossing ontstaan op de voorziene site van de stelplaats, naast de historisch aanwezige bomen. Buurtbewoners willen het groen behouden dat er de afgelopen jaren gegroeid is. Ze dienden meer dan honderd bezwaarschriften in tegen de plannen van De Lijn.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent onderschreef de afgelopen jaren de hoge nood om in het noorden van de stad in een nieuwe, performante en goed uitgebouwde stelplaats voor het openbaar vervoer te voorzien. Bij de vorige vergunningsaanvraag gaf het college echter een negatief advies na opmerkingen van de Brandweer en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het schepencollege zal nu een nieuw advies moeten formuleren.

De minister gaf in haar antwoord ook aan dat er geen alternatieven zijn voor Wissenhage. "Terreinen die voldoende groot, voldoende dicht bij het tramnet, economisch en bestemmingsgezien haalbaar zijn en eigendom van De Lijn, zijn er uitgezonderd dit terrein niet."

“Rekening houdend met de tijdsgeest waarbij mensen veel belang hechten aan groen in de leefomgeving zal er bij de realisatie van het project Wissenhage maximaal ingezet worden op ontharding van het terrein en de nodige aandacht besteed aan een groene buffer rondom het terrein, maximalisatie van het aantal groendaken en vergroening van de niet verharde delen van de stelplaats. In het aangepast dossier wordt rekening gehouden met de adviezen en bezwaren voor zo ver ze technisch en economisch haalbaar zijn. Er wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd,” aldus de minister.

Stijn De Roo: “De nood aan een nieuwe stelplaats voor bussen en trams in Gent is hoog. Een alternatieve locatie voor Wissenhage blijkt er niet te zijn, dus moeten we maximaal rekening houden met de opmerkingen over de buffering, ontharding en waterinfiltratie op het voorziene terrein.

Respect voor de buurtbewoners en maximaal behoud van groen zijn prioriteiten bij de realisatie van de stelplaats.

Ik ben benieuwd naar de aangepaste plannen en het advies van het Gentse schepencollege.”

Nieuws

Uitrol Gentse digitale watermeter in stroomversnelling

Meer dan 15.000 Gentse gezinnen krijgen tegen eind volgend jaar een digitale watermeter. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij de watermaatschappij Farys.