Een stap vooruit voor de herinrichting van de N416 Wichelen – Schoonaarde (Dendermonde)

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de plannen voor de herinrichting van de N416 Wichelen – Schoonaarde.

De minister liet weten dat de studie, die werd aangevangen medio 2021, nog niet is afgerond. De betrokken projectpartners zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, rioolbeheerder Farys, de stad Dendermonde en de gemeente Wichelen.

De startnota werd opgemaakt en goedgekeurd, inclusief de eerste voorontwerpplannen. Het voorontwerp voorziet in de aanleg van nieuwe, bredere fietspaden. Afhankelijk van het deelsegment worden de fietspaden vrijliggend aangelegd (met parkeerstrook tussen fietspad en rijweg), dan wel aanliggend verhoogd. In de stroken waar onvoldoende ruimte is voor twee maal enkelrichtingsfietspaden zal er een situatie zijn van gemengd verkeer (fietsers op de rijbaan).

De projectnota wordt verwacht om afgewerkt en goedgekeurd te zijn tegen eind 2023. Zodra de projectnota klaar is, zullen de onteigeningsplannen worden opgemaakt. Daarna zullen de gesprekken opstarten.

De vermoedelijke startdatum voor de heraanleg van de N416 is nog niet bekend.

Kamerlid en Schepen van Openbare Werken Van Dendermonde Leen Dierick: “ Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, dan moet de fietsinfrastructuur veilig en comfortabel zijn. De herinrichting van de N416-Schoonaarde is daarvoor dringend nodig. De eerste voorontwerpen zijn klaar, het is belangrijk dat er ook in dialoog wordt gegaan met de omwonenden en gebruikers." 

Wichelse cd&v-raadsleden Luc Van Leuven en Björn Carré: “Veiligheid en leefbaarheid zullen met de heraanleg van de N416 verhogen, zowel voor  fietsers als voor automobilisten. Overleg met de bewoners is wenselijk en noodzakelijk, met bijzondere aandacht voor de inwoners zonder private parking.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo: “Alvast een stap vooruit voor de herinrichting van de N416. Als de projectnota nog eind dit jaar goedgekeurd wordt, kunnen verdere stappen gezet worden in dit dossier.  

De bredere fietspaden (al dan niet vrijliggend) zullen zorgen voor veiliger en comfortabeler fietsverkeer.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.