Een toeristische toekomst voor het “Kasteel van Poeke” weggelegd!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op 15 juli 2020 kocht Toerisme Vlaanderen voor een symbolische euro het kasteel van Poeke in Aalter. Het kasteel dateert uit de 12e eeuw en kwam in handen van het gemeentebestuur van Aalter in 1977.

Normaal zou Vlaanderen het kasteel al in 1982 overkopen maar die verkoop ging uiteindelijk niet door. Nu, bijna veertig jaar later, wordt de Vlaamse overheid alsnog de trotse eigenaar van deze neoclassicistische parel. 

De overname zal niet enkel de gemeente Aalter en potentiële bezoekers maar ook de lokale gemeenschap ten goede komen. Op de planning staan namelijk de renovatie van het kasteel en de verdere uitbouw van het kasteeldomein en het historische gebouw.

De aankoop past in opdracht om in Vlaanderen een breed netwerk van historische kasteelsites uit te bouwen en bij de beleidslijn om plattelands- en natuurtoerisme in Vlaanderen te ontwikkelen en te ontsluiten.

Stijn De Roo informeerde bij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir(N-VA) naar haar plannen voor het Kasteel Van Poeke. Op zijn schriftelijke vraag hierover antwoordde de minister: “Op 15 juli 2020 kocht ik het kasteeldomein van Poeke voor de symbolische som van 1 euro.  Momenteel worden nog enkele formele procedures doorlopen, waarna het agentschap Toerisme Vlaanderen zich in het voorjaar van 2021 officieel eigenaar van het kasteeldomein van Poeke mag noemen.

Toerisme Vlaanderen wil zich eerst een helder beeld vormen van welke restauratiewerken nodig zijn op de korte en middellange termijn en welke wenselijk zijn op de langere termijn. Dat maakt dat er eerst nog studiewerk nodig is.

De eerste renovatiewerken zullen nog dit jaar van start gaan. Het gaat om dringende herstellingen aan het dak van het koetshuis, de beide bruggen en het hekwerk vooraan.

Het is de bedoeling dat de toekomst van het kasteeldomein van Poeke vorm krijgt volgens de filosofie van Reizen naar Morgen. Ik zal dus streven naar een toeristische ontwikkeling die uitgaat van de positieve kracht van toerisme en bijdraagt aan een florerende bestemming. De toeristische toekomst van het domein zal duurzaam zijn en meerwaarde bieden voor de plek zelf, de toekomstige bezoekers, de lokale gemeenschap en de lokale economie. Met aandacht voor het evenwicht tussen de verwachtingen van de inwoners, de ondernemers, de bezoekers en de natuurlijke en erfgoedwaarde van domein en kasteel.

Toerisme Vlaanderen wil deze stakeholders graag een stem geven bij het vastleggen van de toekomst van het domein. Indien mogelijk wordt de toekomstige toeristische invulling van het kasteel het resultaat van co-creatie. Dit betekent ook dat we deze oefening met een open einde voeren, zonder voorafnames op de uiteindelijke keuzes.”

“Goed nieuws,” aldus De Roo, “dat het kasteel Van Poeke, een erfgoedparel, zal gerestaureerd worden en zo zijn grandeur en uitstraling zal terugkrijgen. De toeristische toekomst - waarbij de stakeholders inspraak zullen krijgen - zal bovendien een regionale én (inter)nationale meerwaarde betekenen. Het gebied tussen Gent en Brugge is een voorlopig onontgonnen gebied voor de buitenlanders. De stapsteen van het Poekekasteel en -park kan hier strategisch belangrijk zijn.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.