Eindelijk vorderingen voor de realisatie van de Oostelijke Tangent

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

“In 2022 werden 34 innemingen minnelijk verworven. In 2023 werden nog geen minnelijke verwervingen gerealiseerd. De gesprekken zijn nog lopende voor 45 innemingen. Daar waar er een akkoord bereikt kan worden, zal de akte dit jaar nog worden afgesloten. De anderen worden gerechtelijk ingeleid. Voor 3 innemingen is de gerechtelijke procedure opgestart. Voor 2 innemingen wordt deze eerstdaags opgestart,” antwoordde Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) en dit op suggestie van gemeenteraadslid en partijgenoot Jos De Meyer.

Momenteel worden vier mogelijke alternatieven voor de aantakking van Europark-Zuid op de Oostelijke Tangent voorgesteld en onderzocht. De project-MER voor de aantakking van het Europark Zuid werd recent aangemeld. Van 24 april tot en met 23 mei 2023 loopt de publieke raadpleging over de aanmelding met het verzoek tot scopingsadvies van de project-MER ‘ontsluiting Europark-Zuid op de Oostelijke Tangent’. Daarna start pas het eigenlijke MER-onderzoek.

De beslissing omtrent het project-MER van de ontsluiting van Europark Zuid wordt in april 2024 verwacht. Pas daarna kunnen de ontwerpplannen van het geheel worden aangepast en afgewerkt.

“Een realistische timing,” stelt minister Peeters, ‘is de omgevingsvergunningsaanvraag in 2025 te kunnen indienen. Met dat perspectief is een aanbesteding in 2026 haalbaar.”

Zowel De Roo als De Meyer pleiten voor vooruitgang in dit jaren aanslepende dossier en hopen dat er geen tijd meer verloren gaat.

De Oostelijke Tangent is immers het sluitstuk van de ring rond Sint-Niklaas.

“Het zou logischer geweest zijn mocht de Oostelijke Tangent gerealiseerd zijn vóór er een knip komt in het verkeer op de Sint-Niklase Grote Markt,’ besluit Jos De Meyer.

Copyright afbeelding: Agentschap Wegen en Verkeer

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.