Geen toegang voor landbouwvoertuigen op autowegen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo informeerde bij minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters naar de toegang voor landbouwtractoren op autowegen.

Veel landbouwers, grondwerkers en loonwerkers voeren al hun werken uit met landbouwtractoren en rijden steeds verder van huis om hun landbouwgrond te gaan bewerken of om hun klanten te bedienen.

Op ringwegen langs verschillende steden staat op bepaalde stukken een bord ‘autoweg’ (F9). Dat is ook het geval op de ringweg in Sint-Niklaas vanaf de rotonde in Belsele richting Stekene. Tractoren moeten in dat geval omrijden door het stadscentrum, door smallere straten, … terwijl het traject over de autoweg korter is.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat, vooraleer het statuut van autoweg aan een bepaald wegvak wordt toegekend, een grondig onderzoek gebeurt.

De consequenties van een verbod voor de toegang van een aantal categorieën van (trage) voertuigen wordt hierbij in overweging genomen (bromfietsen, landbouwvoertuigen, kermisvoertuigen). Omwille van het concept van deze wegen en de toegelaten snelheid, is het precies omwille van de verkeersveiligheid dat trage voertuigen, die een te groot snelheidsverschil met de andere voertuigen teweeg brengen, hier geen plaats hebben. Ook de vlotte doorstroming is hier een belangrijk argument.

Het deel ringweg (N42) te Sint-Niklaas dat aangeduid is als autoweg werd ontworpen als een 2x1 weg, richting Sint-Niklaas aangevuld met een busstrook. In dit concrete geval werd gekozen voor het statuut van autoweg om de doorstroming niet in het gedrang te brengen. Immers op een 2x1 is de snelheid afhankelijk van het traagste voertuig

In het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 werd de doelstelling uitgesproken om sectororganisaties te ondersteunen bij het sensibiliseren en informeren inzake de interacties van landbouwvoertuigen met andere (voornamelijk actieve) weggebruikers. Belangrijk hierbij is aandacht voor specifieke risico’s verbonden aan het gebruik van landbouwtractoren, met de nadruk op potentiële conflictsituaties.

Hier vindt u mijn schriftelijke vraag en het volledige antwoord van de minister.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.