Geluidsarm asfalt op de E40 in Aalst in plaats van geluidsschermen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In opvolging van zijn eerdere vragen informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de geplande mobiele geluidsschermen op de brug van de E40 in Aalst, ter bescherming van de omwonenden in de Italiënweg.

De minister deelde aan De Roo mee dat in overleg met de stad Aalst besloten is om over te gaan op een andere oplossingswijze. Verdere en recentere terreinonderzoeken en een meer gedetailleerde studie hebben immers aangetoond dat de huidige brug geen geluidsschermen kan dragen zonder een grote infrastructuuringreep. Om de bewoners van de Italiënweg in afwachting van een definitieve brugvervanging (met geluidsschermen erbovenop) toch reeds een oplossing te kunnen bieden, zal er op de E40 in de betrokken zone een extra geluidsarm asfalt geplaatst worden waarvan een lokaal positief resultaat verwacht wordt.

De uitvoering van de asfaltvervanging, die verder in detail wordt uitgewerkt, is voorzien in het voorjaar 2024, aansluitend op de werken op de E40 in Erpe-Mere.

De vervanging van de brug wordt opgenomen in de grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen van de Vlaamse overheid, waarbij een vijftigtal bruggen voor het AWV en de Vlaamse Waterweg zullen worden vervangen. De concrete timing van deze individuele brugvervanging is vandaag niet bekend.

Stijn De Roo: “Het is positief dat, in afwachting van de vervanging van de brug, met het geluidsarm asfalt een voorlopige oplossing wordt geboden voor de geluidsoverlast voor de omwonenden in de Italiënweg. Uit het antwoord van de minister blijkt dat er nog geen timing vooropgesteld werd voor de vervanging van de brug, die het mogelijk moet maken om geluidsschermen te plaatsen. Het zal dus wellicht nog verschillende jaren duren vooraleer er geluidsschermen worden geplaatst.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.