Heraanleg Koophandelsplein en de fietsenstalling in het Groot Vleeshuis

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op vrijdag 27 januari kwam er witte rook: de plannen van het Koophandelsplein worden alsnog herzien om plaats te maken voor de horeca. Ze waren voorwerp van discussie in de gemeenteraadscommissie van november 2022.

Om de terrasruimte te realiseren wordt de ondergrondse fietsenstalling geschrapt uit het ontwerp. De fietsenstalling zal in het Groot Vleeshuis komen. 

Hiermee is er een eerste stap genomen om van het Koophandelsplein een gezellig pleintje te maken, op een as waar er weinig aanbod is op vlak van dergelijke buitenhorecagelegenheden. 

Fractievoorziter Stijn De Roo stelde hierover opvolgvragen in de gemeenteraadscommissie van 7 februari: 

  1. Kan de schepen de beslissing duiden? Werd het verleggen van de tramhalte of de herinrichting van de Zonnestraat nog bekeken? 
  2. Welke besparing of investering levert de verplaatsing van de fietsenstalling op? Welke overwegingen hebben hierin nog meegespeeld?
  3. Is de schepen bereid om van de voorziene fietsparking in het Groot Vleeshuis een bewaakte stalling te maken?
  4. Zijn er naar aanleiding van de commotie rond het Koophandelsplein en het Hof van Beroep nog contacten geweest met de Regie der Gebouwen? Zo ja, wat kwam hier uit en is er zicht op de timing van hun werkzaamheden? Zo nee, waarom niet? 

Schepen Watteeuw antwoordde:

"3 vragen, 3 verschillende locaties in één vraag verwerken, zeer ingenieus. Zoals u weet zijn wij al zeer lang op zoek naar geschikte locaties om inpandige fietsenstallingen te realiseren. De nood in onze stad is daarvoor zeer hoog.  

Bij de geplande integrale heraanleg van het Koophandelsplein bekeken we om er een ondergrondse fietsenstalling te voorzien. Aan de ingang van het winkelwandelgebied is het Koophandelsplein een goede ligging voor een fietsenstalling.  

Naarmate de uitwerking concreter werd bleek de realisatie hiervan toch vrij complex. Het realiseren van een grote ondergrondse verdieping aan de rand van de beschermde bomen van het Gerechtshof, met heel wat rioleringswerken, nutsleidingen én onder de kruising van twee belangrijke tramlijnen, dat is echt wel moeilijk en de werken zijn sowieso al complex. Ook bovengronds zagen we dat het inpassen van aanrijhellingen, keermuren en toegangen voor de fietsenstallingen veel plaats innam. Dit was nog moeilijk te combineren met de toegankelijkheid van de koer, de voortuin van het gerechtshof en het behoud van de bomen. Schepenen hebben niet zo vele tijd om terrassen te doen, maar af en toe gebeurt dat toch.  De terrassen aan het Koophandelsplein zijn dankzij de bomen een aangename plek in onze stad. We hebben dan ook gekozen voor het behoud van een kwalitatief plein, met voldoende ruimte voor de bomen en groen, bovengrondse fietsstallingen en ook ruimte voor terrassen onder de bomen. Ik denk dat velen dit waarderen. Dit alles wordt gecombineerd met de tramhalte op het Koophandelsplein zoals die voorzien was. Die tramhalte kan niet verschoven worden, de zonnestraat is echt te smal, je kan daar geen kwalitatieve tramhalte bouwen. Ik heb ook al aangegeven dat de combinatie van tramhalte van lijn 1 en 2 zeer belangrijk is, je kan dat niet op grote afstand van elkaar doen, dan is die overstap niet meer handig is. Goed voor OV, goed voor terrassen tot vreugde van velen, ik weet niet of collega Bracke nog wil aanvullen. Deze zal functioneren voor de twee lijnen op deze strategische locatie. 

Door de gekende problematiek met het Groot Vleeshuis kregen we de mogelijkheid om op korte termijn een win-win te realiseren. Het Groot Vleeshuis is vandaag in een zorgwekkende toestand, dat weet iedereen, vele deccenia te weinig naar omgekeken; gesloten voor publiek, gestut - maar nog steeds niet veilig en gerenoveerd! De eerste zaak is het redden van dit waardevol gebouw. 

En dan, op de tweede plaats, biedt dit de mogelijkheid om op korte termijn -en tijdelijk- een bijkomende inpandige fietsstalling te realiseren. Het interessante is dat fietsenstalling geen structurele werken vereist. Het Vleeshuis wordt gerenoveerd en wordt opnieuw een publiek stadsgebouw. Elke andere functie heeft ingrepen nodig, je maakt dat gebouw gered is en er geen schadeverwekkende ingrepen zijn, en als er later andere inzichten voor ingrepen zijn, dan kan dat. Het sluit aan bij dynamiek die er in deze stad is. Het aantal fietsers stijgt nog elke week. Meer dan 25% stijging tov vorig jaar op telpaal Visserij. In vgl met 2017 meer dan verdubbeling. Als je niet ziet dat die dynamiek verdergaat en dat er nood is aan fietsenstallingen, dan kan het wel eens zijn dat men dit niet wil zien. 

Het moet een mooie fietsenstalling zijn die zich aanpast aan het gebouw.

Het wordt niet zomaar een fietsstalling. We bekijken om dit goed uit te rusten met lockers, publiek sanitair (dat er ook vandaag is!), de mogelijkheid voor verhuur en een vorm van bewaking. We bekijken bij de realisatie om de voorzieningen te clusteren tot een compact fietspunt op de locatie van de voormalige kapel en sacristie. Het interessante daarbij, dat is de plaats waar die schitterende muurschildering prijkt. Zo kunnen die beschermen en toonbaar maken voor mensen. Ik denk dat veel mensen die muurschildering nog niet gezien hebben, wel z is schitterend. Economische invulling is ook interessant maar we moeten kijken dat er plaats blijft voor fietsenstalling. De aanwezige troeven zoals het monumentale dakgebinte, de baksteenstructuren en de muurschildering zijn kansen om dit open te stellen voor het publiek, en dat met een fietsenstalling meer mensen dan ooit kunnen kennis maken met het groot Vleeshuis. 

Wat betreft het Hof van Beroep; de stadsdiensten zijn in overleg bij de opmaak van het Masterplan dat de Regie der Gebouwen voor de site van het Hof van Beroep aan het opmaken is. Dat betekent dat er daar ook werken moeten gebeuren, gans dat voorplein zal ingenomen moeten worden, onder meer voor de werfinrichting. We zijn in overleg met hof van beroep, dat zijn constructieve gesprekken. Als het voorplein een openbaar karakter zou krijgen, dan zal dit pas mogelijk zijn nadat de werken aan het Hof van Beroep afgerond zijn."

Het volledige fragment kan je hier (her)bekijken.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.