Herinrichting rotonde Halewijnstraat – Baarleveldestraat in Drongen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In de Kloosterstraat in Drongen bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe brug over de E40. De Kloosterstraatbrug wordt voorzien van een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. De brug wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Halewijnstationstraat en Baarleveldestraat. De huidige rotonde wordt heringericht zodat fietsers richting Halewijnkouter en Landegem kunnen doorrijden zonder gemotoriseerd verkeer te kruisen. Bestuurders kunnen niet meer via de Halewijnstationstraat richting de Kloosterstraat en de Deinsesteenweg rijden. In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag van 7 februari 2024 meldde de schepen dat de boordstenen in de bocht verlaagd worden om twee redenen: de toegankelijkheid voor fietsers van en tot het vrijliggend fietspad en het faciliteren van de toegankelijkheid van de hulpdiensten, die de doorsteek kunnen nemen in alle richtingen. Bepaalde verkeersstromen zijn dus ondanks de filter wel nog nodig en wenselijk.

Gemeenteraadslid Stijn De Roo vroeg bevoegd schepen Watteeuw welke afwegingen gemaakt werden bij het herinrichten van de rotonde en hoe het huidige ontwerp tot stand kwam. Hij informeerde naar de alternatieven die onderzocht werden, zoals bijvoorbeeld een vrachtwagensluis of tonnagebeperking en naar de resultaten ervan.

Schepen Watteeuw: “Om tot de nieuwe herinrichting van de rotonde te komen, werden diverse elementen afgewogen. Opgesomd in willekeurige volgorde zijn dat:

 • De rotonde diende binnen het bestaande openbaar domein te worden aangepast en dit binnen de termijn van de werken aan de brug over de E40. Dit was een zeer strakke randvoorwaarde;
 • De brug is binnen het Stadsregionale Fietsroutenetwerk als ‘aanvullende stedelijke fietsroute’ geselecteerd. Deze brug verbindt bovendien Halewijn met de ‘primaire stedelijke fietsroute’, die via de Noordhoutstraat en de Kloosterstraat (nabij de school) loopt. Fietsveiligheid dient op dit traject dus maximaal te worden gegarandeerd. De volledig gescheiden fietsinfrastructuur aan de zuidzijde moet dus veilig aan de noordzijde – los van het economische verkeer - worden verbonden. Wegens de beperkte ruimte, en de ontsluiting van het bedrijventerrein naar de N466 en de autosnelweg toe, werd dus gekozen om deze ruimte te zoeken aan de zijde van de Halewijnstationstraat
 • Het ontwerp vertrok eveneens vanuit de ruimte, die nodig was om de hulpdiensten vlot in alle richtingen in deze omgeving te laten rijden. De restruimte werd dan toegedeeld aan:
  • Fietsinfrastructuur;
  • De veilige ontsluiting voor het verkeer van en naar het hoger wegennet; en
  • De lokale ontsluiting tussen de Baarleveldestraat (richting Landegem) en de Halewijnstationstraat.

Vanzelfsprekend werden er verschillende alternatieven onderzocht. Hierbij werden ook de alternatieven voor het lokaal verkeer afgewogen. Het werken met een vrachtwagensluis of met tonnagebeperkingen brengt geen oplossing. De redenen hiervoor zijn:

 • Hulpdiensten moet steeds door kunnen. Voor een portiek dient er dus steeds een bypass voor de brandweer te worden gerealiseerd. Zo’n bypass is gevoelig aan misbruik. In een zone met weinig bewoning en in een landelijk gebied is zo’n kans op misbruik vaak nog groter.
 • Het gaat ook ruimer dan enkel vrachtverkeer. De vele bestelwagens en het woon-werkverkeer voor het bedrijventerrein doorheen de woonwijken zorgt eveneens voor veel overlast en klachten.

Om de veiligheidswinsten te garanderen, werd daarom voor sluitende maatregelen gekozen. De omrijdfactor is na de werken ook beperkt. Immers, de Raapstraat wordt dan weer in beide richtingen opengesteld.”
 

 

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.