Het reglement betreffende de belasting op pompen wordt aangepast !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Stad Gent heft voor het aanslagjaar 2020 tot en met 2025 een belasting op de pompen die voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen geplaatst zijn palende aan of op de openbare weg of op privaat terrein. De berekeningstoeslag en het tarief is sinds 1 januari 2022 gewijzigd. 

De belasting is ineens en voor heel het jaar verschuldigd op basis van de op 1 januari effectief aanwezige pompen. Er zijn ook meer bedrijven betrokken dan op voorhand werd ingeschat. De meest recente berekening kwam als een verrassing voor bedrijven, maar eveneens voor hun sectororganisaties. Zij hebben hun bezorgdheden over deze belasting via verschillende kanalen kenbaar gemaakt.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 21 maart 2022 aan de bevoegd schepen:

  1. Welke aanpassingen zijn mogelijk aan dit belastingreglement om de bezorgdheden te ondervangen? 
  2. Worden er vrijstellingen voorzien van deze belasting voor specifieke sectoren?
  3. Op welke termijn zijn deze aanpassingen mogelijk? 

Schepen Coddens antwoordde:

"De aanpassing op het belastingsreglement is goedgekeurd op de gemeenteraad op 27 september 2021. Deze belasting is een risicobelasting.  Pompen op privaat terrein die niet toegankelijk zijn brengen net als publiek toegankelijk pompen ook een reëel risico met zich mee.

Na de bekendmaking van de wijziging van de belasting heeft de stad een gecoördineerd schrijven ontvangen van UNIZO, Transport en logistiek Vlaanderen, de Boerenbond en AVBS (vereniging van siertelers en groenvoorzieners) 

Er werd op dit schrijven formeel geantwoord door het departement financiën, maar ondertussen startten we politiek ook een overleg op met de schepenen van landbouw, Heyse Tine, schepen van economie Bracke Sofie en als faciliterend schepen van financiën, mijzelf omdat de bezorgdheden die geuit worden in het schrijven ook onze bezorgdheden zijn.

We gingen samen met de 3 bevoegde schepenen op zoek hoe we aan deze bezorgdheden tegemoet kunnen komen, zonder het doel van de belasting uit het oog te verliezen. 

Ondertussen hebben we een politiek akkoord om de niet publiek toegankelijke private pompen slechts voor de helft te belasten gezien het risico lager kan ingeschat worden. (belasting dit jaar: Diesel 555€  ; Benzine 511€ ; gas 433€) Het uitsluiten of vrijstellen van bepaalde sectoren of groepen druist juridisch in tegen het gelijkheidsbeginsel van de risicobelasting. 

Dit politieke akkoord moet nog de officiële goedkeuringsprocedure doorlopen. De eerste stap is het college van burgemeester en schepenen en daarna wordt het nieuwe reglement voorgelegd aan de gemeenteraad.

Er is een aanpassing mogelijk waarbij alle “niet publiek toegankelijke pompen” gelijk worden behandeld met een verlaagd risico wegens minder frequent gebruik. 

Vrijstellingen voor specifieke sectoren zijn gezien de aard van de belasting juridisch moeilijk, zo niet onmogelijk in te voeren. Dit druist in tegen het gelijkheidsbeginsel.

We streven ernaar om de aanpassing op de gemeenteraad van april 2022 te laten goedkeuren."

Stijn De Roo: "Ik ben blij dat er een aanpassing komt. Ik hoop natuurlijk dat die halvering er in de praktijk ook effectief voor zorgt dat de risico-inschatting (die ook vasthangt aan deze belasting), in de praktijk kan worden gehaald. Ik denk dat het altijd een goede insteek is als je bepaalde potentiële vervuilingen (zoals bedrijfsvoertuigen die niet op de openbare weg komen, maar enkel op het bedrijf aanwezig zijn) als je dan daar ter plaatse kan tanken. Op het moment dat er dan een milieuverontreiniging zou zijn, dan heb je ook maar één plaats die je heel gericht kan gaan saneren.

Dat in tegenstelling tot wanneer een bedrijf jerrycans zou vullen aan een tankstation, om dan op elke mogelijke plaats op het bedrijf voertuigen mee te gaan vullen. Dan verspreid je het risico over de hele bedrijfssite. Mocht dat een gevolg zijn van deze belasting, ook al wordt ze nu gehalveerd, dan denk ik dat die een stuk haar doel voorbij kan schieten en misschien zelfs meer risico’s kan vormen dan oorspronkelijk opgevat."

De volledige tussenkomst kan je hier (her)bekijken.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.