In 2020 nog steeds aanzienlijk bedrag aan te late betalingen door Vlaamse overheid!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

“In het verleden was er geregeld kritiek op de late betalingen door de Vlaamse overheid van facturen van aannemers of andere bedrijven. Soms werd of wordt de Vlaamse overheid zelfs geconfronteerd met intresten door te late betalingen.

Uiteraard verwachten de bedrijven een betrouwbare overheid die de facturen binnen de wettelijk voorziene termijnen betaalt,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V).

Uit het antwoord van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) op een schriftelijke vraag van De Roo hierover blijkt dat de som aan te late betalingen voor de entiteiten binnen het dienstencentrum boekhouden voor het jaar 2020  473.776.599,23 euro bedraagt.

Daarbij is het bedrag aan te late betalingen van twee beleidsdomeinen opvallend: het beleidsdomein Financiën en Begroting met 163.505.421,92 euro (34,51 %) aan te late betalingen en het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken met 123.537.316,32 euro (26,08 %) aan te late betalingen.

Verder antwoordt de minister: “Vlaanderen heeft de ambitie om facturen vroeger te betalen dan de vervaldag. De Vlaams overheid heeft er zich toe verbonden om goedgekeurde facturen tot twintig dagen eerder dan de wettelijke betaaltermijn te betalen.

Daarom blijft Vlaanderen volop inzetten op e-invoicing. Elektronische facturatie is een efficiënt en snel instrument. In tegenstelling tot de manuele verwerking van papieren facturen, kennen elektronische facturen een kortere doorlooptijd. Dit leidt tot snellere betalingen. 

Stijn De Roo besluit: “Het is vanzelfsprekend dat een betrouwbare overheid tijdig de facturen betaalt! Hopelijk kunnen we volgend jaar besluiten dat het bedrag aan te late betalingen door de Vlaamse Overheid in 2021 aanzienlijk gedaald is t.o.v van 2020!”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.