Juridische veldslag over verlichting fietssnelweg F7 Gent-Zwijnaarde

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Er loopt een juridische procedure tussen het Agentschap Onroerend Erfgoed en stad Gent over de verlichting van de fietssnelweg F7 in Zwijnaarde. Dat blijkt uit informatie die Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) en bij mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). 

De Roo: “Het is te betreuren dat overheden tegen elkaar naar de Raad van State trekken en ze er niet in slagen om in onderling overleg tot oplossingen te komen. Wordt er dan enkel rond de tafel gezeten voor dossiers met een grote symboolwaarde? Dit dossier gaat over verkeersveiligheid en de fietsers verdienen zekerheid."

De fietssnelweg F7 verbindt Gent met Kortrijk. Al bij de opmaak van de plannen van aanleg van dit gescheiden fiets-, voetgangers- en ruiterpad over de oude spoorweg in 2012 was er discussie over de verlichting. Omwille van het beschermde karakter van het omliggende landschap voorzagen de initiële plannen geen verlichting. Buurtbewoners en potentiële gebruikers waren echter vragende partij om de fietssnelweg wél te verlichten.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelde als voorwaarde om  de lichten te doven tussen 22 en 6 uur en de weg te voorzien van aangepaste puntsgewijze en lage verlichting. De stad Gent besliste om toch hoge verlichtingspalen te voorzien. De schepen stelt daarover dat stad Gent onvoldoende geïnformeerd was over de randvoorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning.

Ondertussen werd de stad Gent de voorbije jaren herhaaldelijk aangemaand door Onroerend Erfgoed, dat nu wil overgaan tot een meer dwingende handhaving. De stad diende nog een regularisatieaanvraag in voor de huidige verlichting, die geweigerd werd. Daarna ging de stad in beroep tegen deze weigering en stelde zij een beroep in bij de Raad van State.

Stijn De Roo: “Wanneer voorwaarden worden opgelegd in een vergunning, dan moeten die worden nageleefd als de vergunning tot uitvoering wordt gebracht. Dat dit niet is gebeurd in het verleden, is verwonderlijk.

Het is in het belang van de fietsers dat de fietssnelweg F7 verlicht is. Daarom betreur ik dat de betrokken overheden er niet in geslaagd zijn om tot een werkbare oplossing te komen. Door de procedure bij de Raad van State bestaat immers het risico dat de stad de fietsverlichting moet wegnemen en dat er geen of geen tijdig alternatief in de plaats komt. Ik dring erop aan dat fietsers niet in het donker worden gezet !”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.