Lokket Kennisveiligheid voor Vlaamse universiteiten wordt uitgerold!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Digitaal Vlaanderen heeft de toegang tot TikTok op de toestellen van alle overheden die gebruikmaken van de gemeenschappelijke IT-dienstverlening en het netwerk van de Vlaamse overheid geblokkeerd. Het digitaliseringsagentschap van de Vlaamse overheid nam die beslissing op basis van veiligheidsadviezen van het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB), de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE).

Dit was aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) om zijn partijgenoot Jo Brouns te bevragen over de mogelijke bedreiging van ons kennisveiligheid door apps zoals TikTok en naar de uitrol van het kennisveligheidsbeleid in Vlaanderen.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat de Vlaamse administraties in goed contact staan met de betrokken veiligheidsdiensten. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds een algemene bezorgdheid over privacy en cybersecurity en anderzijds de kennisveiligheid van het onderzoek en innovatie  in Vlaanderen.

Uit contacten met de bevoegde veiligheidsdiensten blijkt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn van een specifieke dreiging voor de kennisveiligheid van ons onderzoek. Bijkomende aanbevelingen lijken voorlopig niet nodig.

Onze instellingen zetten al sterk in op een gedegen algemeen toegangs- en cyberveiligheidsbeleid, en de Staatsveiligheid verleent ook al langer vertrouwelijke adviezen aan Vlaamse instellingen rond specifieke dossiers of personen.

De mededeling van de Vlaamse Regering over een sterker kennisveiligheidsbeleid voor onze Vlaamse universiteiten en kennisinstellingen was een eerste stap om samen met alle betrokken instellingen en collega-overheidsdiensten, een sterk en doordachte aanpak uit te rollen met Vlaanderen. Er wordt gewerkt aan de gewenste functionaliteiten van een ‘kennisveiligheidsloket’, waar uniforme informatie kan doorstromen vanuit de verschillende veiligheids- en overheidsdiensten, naar de kennisinstellingen.

Minister Brouns besprak dit ook met zijn Belgische collega-wetenschapsministers op de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid (IMCWB). Zijn diensten staan ook in contact met de Staatsveiligheid.

Stijn De Roo: “Ik hoop dat we dat kennisveiligheidsloket snel mogen verwelkomen en snel kunnen gebruiken vanuit het wetenschappelijk onderzoek.

Ik denk dat het belangrijk is het ook open te stellen voor onze bedrijven, zodat ook zij de vruchten ervan kunnen plukken.”

Het volledige verslag van mijn vraag kan je hier vinden.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.