Korting op registratierechten bescheiden woning verruimt

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering verruimt de korting op de registratierechten bij een bescheiden woning.

Ik heb de afgelopen maanden aangedrongen bij de minister om het grensbedrag aan te passen aan de stijgende woningprijzen.

In maart vroeg ik aan de minister: "Mensen die een eigen woning wensen aan te kopen, doen naar alle waarschijnlijkheid de grootste investering die ze ooit zullen doen. Het verwerven van een eerste eigen woning is een zeer dure aangelegenheid. Dat wordt nogmaals bewezen door recente cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot). Daarin wordt aangetoond dat het kopen van een woning in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden in 2020 heel wat duurder is geworden. De prijzen van woonhuizen stegen gemiddeld met 6,7 procent ten opzichte van 2019. Voor appartementen was dit zelfs een toename met 7 procent. Wanneer we naar de concrete cijfers kijken en als ik daarbij de stad Gent als voorbeeld neem, dan blijkt dat daar de gemiddelde prijs van een woonhuis 337.283 euro bedraagt en de gemiddelde prijs van een appartement 297.888 euro. Dat is een stijging met respectievelijk 6,5 procent en 6,3 procent ten opzichte van 2019.

Die sterk stijgende prijzen doen vragen rijzen over de effectiviteit van de ondersteuningsmaatregelen die voor de kopers van een eerste eigen woning voorzien worden. De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 bepaalt dat de kopers van een bescheiden woning naast het verlaagd registratietarief van 6 procent ook nog een extra rechtenvermindering kunnen genieten van 5600 euro voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning of 4800 euro voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning met een ingrijpende energetische renovatie. Daarbij moet het evenwel gaan om de aankoop van een woning met een maximale verkoopprijs van 200.000 euro of voor woningen gelegen in een van de kernsteden of in de Vlaamse Rand rond Brussel met een maximale verkoopprijs van 220.000 euro. Deze tegemoetkoming is zonder enige twijfel van groot belang voor mensen die een eerste eigen woning willen verwerven. Zeker in de kernsteden wordt het echter steeds moeilijker om een woning te vinden voor een kostprijs die lager ligt dan 220.000 euro, zodat de decretaal voorziene rechtenvermindering in de praktijk meer en meer een louter theoretisch recht is in plaats van iets wat kan worden toegepast.

Acht u een aanpassing of een indexering van de grensbedragen van 200.000 euro en 220.000 euro mogelijk, rekening houdend met de stijgende vastgoedprijzen?"

Op dat moment kon er niet ingegaan worden op mijn vraag.

In september kondigde de minister-president in zijn septemberverklaring aan dat er een hervorming van de registratierechten zou worden doorgevoerd. Voor de enige eigen gezinswoning betaal je dan 3% in plaats van 6%. Ik drong bij de minister aan om dit aan te grijpen om de grensbedragen voor de bescheiden woning aan te passen. Ik ben dan ook tevreden dat de Vlaamse Regering er voor zorgt dat woningen tot 240.000 euro in kernsteden en 220.000 euro in andere gemeenten een vrijstelling krijgen voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93.333 euro.

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn parlementaire vragen via deze en deze link.


Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.