Landbouwvoertuigen niet toegelaten in Waaslandtunnel voor veiligheid tunnelgebruikers

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Er bestaat een verbod - onder andere voor landbouwvoertuigen - om door de Waaslandtunnel te rijden. Dat is nochtans de enige weg om met een landbouwtractor naar de rechteroever van de Schelde te geraken. Zowel de E17 als de A12 is een autosnelweg.

Op de vragen van de Roo naar een mogelijke oplossing voor landbouwvoertuigen antwoordde de minister dat er op dit moment 4 Scheldekruisingen zijn  in de Antwerpse regio, zijnde Kennedytunnel, Waaslandtunnel, Liefkenshoektunnel en de Scheldebrug te Temse. De brug te Temse (N16) is niet gelegen in een auto(snel)weg en kan wel door landbouwvoertuigen gebruikt worden maar vormt een serieuze omrijfactor.

Het is vooral vanuit tunnelveiligheid zeer belangrijk dat er geen voertuigen boven 3,5 ton door de Waaslandtunnel rijden. Dit omwille van de specifieke kenmerken van de Waaslandtunnel: vrij smalle tunnel, dateert uit 1933 (!), zeer lang met een lengte van 1800 meter  en 2 richtingsverkeer, zonder scheiding van de rijrichtingen. Het toelaten van landbouwvoertuigen zou te veel extra risico’s met zich meebrengen voor alle tunnelgebruikers gezien de hoge verkeersintensiteit.

Dergelijke voertuigen worden normaal gezien voor het overbruggen van grotere afstanden op een dieplader geladen en per vrachtwagen vervoerd. Zo kunnen ook de autosnelwegtunnels gebruikt worden om de landbouwvoertuigen van de ene Scheldeoever naar de andere te brengen.

De minister verantwoordt deze keuze volledig vanuit (tunnel)veiligheidsoogpunt. Landbouwvoertuigen toelaten in de Waaslandtunnel is onverantwoord voor de veiligheid van alle tunnelgebruikers.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.