Mijn resolutie over Artificiële Intelligentie unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement !

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Artificiële intelligentie (AI) is overal. Wij en de meeste Vlamingen maken er dagelijks, bewust en onbewust, gebruik van:

  • Onbewust: bij het online shoppen, bij het kiezen van een serie op een streamingsplatform of bij de mails die in je spambox terecht komen in plaats van in je inbox.
  • Bewust: bij het installeren van nieuwe toepassingen, zoals een valdetectiesysteem in een woonzorgcentrum, een app die de leesvaardigheid van kinderen op maat verbetert, een toepassing om werkzoekenden naar geschikte vacatures te leiden.

De resolutie bouwt voort op twee hoorzittingen van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie en een rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). We bouwen ook verder op de inspanningen die al geleverd zijn onder impuls van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie.

De resolutie omvat een pakket maatregelen volgens drie doelstellingen:

1. Bedrijven mogen de trein niet missen

We vragen om het top AI-strategisch basisonderzoek in Vlaanderen te versterken, om AI te implementeren in het Vlaamse bedrijfsleven en om een flankerend beleid uit te werken, gericht op bewustmaking, opleiding en ethische omkadering. Op die manier kan AI leiden tot zinvoller werk: werknemers werken samen met de technologie. Zo komt de productiviteitswinst zowel de werkgever als werknemer ten goede. We willen de welvaart verhogen dankzij AI-toepassingen in onze economie en overheid.

2. De onwetende kritische consument

We vragen aan de regering om discussiemomenten te organiseren met burgers, om transparant weer te geven van welke algoritmes ze gebruik maakt en om een visuele weergave te ontwikkelen om een duidelijk overzicht te geven over welke data wordt gebruikt voor elke toepassing. We willen de capaciteit van de burger verhogen om op een kritische manier met de technologie om te gaan.

3. Overheid waakt over ons mens-zijn

We vragen om engagementen te nemen om de rechten van ons allemaal te garanderen, om de 7 ethische richtlijnen formeel te onderschrijven en om op Europees niveau en daarbij steeds te pleiten voor transparantie en ethiek. We willen een juridisch en ethisch kader om de ontwikkeling van de technologie te kanaliseren in een maatschappelijk wenselijke richting.

In de bespreking van het voorstel in de commissie kwamen er positieve reacties op het initiatief. Er werden ook vragen gesteld over de concrete invulling van het ethisch kader. En die vragen zijn terecht. We mogen niet blind zijn voor de risico's van
de technologie.

Er zijn bepaalde aspecten die gereguleerd moeten worden, namelijk: het creëren van een gelijk speelveld, het beschermen van fundamentele rechten, de aansprakelijkheid, het respecteren van de privacy en de ethische vraagstukken. In de resolutie kiezen we ervoor om de zeven ethische richtlijnen van de EU over AI formeel te onderschrijven, met als doelstelling ze zowel te implementeren in de eigen werking als te hanteren in relaties met private partners, bijvoorbeeld bij overheidsopdrachten.

De bevoegdheid van de Vlaamse Regering beperkt zich daarbij vooral tot de toepassingen die ze in de eigen dienstverlening hanteert. De resolutie focust daarmee vooral op:

  • een positieve insteek van AI
  • het proactief inspelen op nadelen en gevaren

In deze resolutie vragen we er vanuit de meerderheidspartijen meer aandacht voor AI in het Vlaamse beleid. Artificiële Intelligentie zal een alsmaar belangrijkere rol innemen in onze samenleving. Daarom ben ik tevreden met de brede steun voor deze resolutie over de kansen en de voorwaarden voor implementatie van AI.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.