Minister zal onderzoek voeren naar ladingszekering op Vlaamse wegen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In het advies inzake voorstellen tot administratieve vereenvoudiging van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) van december 2021 staan een aantal zeer specifieke voorstellen die moeten leiden tot eenvoudigere procedures en het verminderen van administratieve lasten.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de administratieve vereenvoudiging in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, namelijk naar het voorstel ‘Zekering van goederen’.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat ze het eens is met het gegeven dat een correcte ladingszekering een zeer belangrijke rol speelt inzake verkeersveiligheid. De normen die worden opgelegd door de Europese richtlijn 2014/47/EU, zijn betalend. De kwestieuze normen zijn tegen redelijke kostprijs beschikbaar. Zij kunnen kosteloos worden geraadpleegd in de bibliotheek van het Bureau voor Normalisatie.

Met betrekking tot de instructies legt de regelgeving bepaalde eisen op, maar schrijft niet voor op welke wijze dit moet worden gerealiseerd. In de regelgeving kan immers onmogelijk elke mogelijke situatie worden beschreven.

In de regelgeving is bepaald dat een lading die op een voertuig omsloten, vastgezet of gestouwd wordt in overeenstemming met de richtsnoeren voor Europese beste praktijken over het zekeren van lading voor vervoer over de weg, geldt dat het ladingzekeringssysteem voldoet aan de eisen.

Deze richtsnoeren vormen een handleiding van ongeveer 100 pagina’s met illustraties, die gratis ter beschikking is gesteld in de verschillende EU-talen.

Binnen het kader van de maatregelen opgenomen in het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen werd een werkgroep in het leven geroepen. Om een beeld te krijgen over het fenomeen ladingzekering voorzie ik in eerste instantie in de uitvoering van een onderzoek. Op die manier wil ik achterhalen in welke mate het zekeren van lading op en in voertuigen problematisch is op onze Vlaamse wegen. Indien uit de conclusie blijkt dat er specifieke maatregelen zich opdringen, neem ik dit verder op. De voorziene aanvangsfase voor het onderzoek is begin 2023.

Op het moment dat de werkzaamheden van de werkgroep ladingzekering achter de rug zijn en het onderzoek betreffende ladingzekering afgerond is, zal ik bekijken op welke manier er best gecommuniceerd wordt. Momenteel is dit te voorbarig en dus nog niet aan de orde.

Stijn De Roo: “Dat de minister een onderzoek zal voeren naar ladingszekering, is alvast een eerste stap in de goede richting. Ladingszekering is immers van heel groot belang voor de verkeersveiligheid.

Het onderzoek is gepland begin 2023. Het wordt dus nog even wachten op de resultaten ervan om te weten of specifieke maatregelen nodig zijn op de Vlaamse wegen inzake ladingszekering.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.