Minstens 75 miljoen voor omvorming N49 in Maldegem tot autostrade

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op een schriftelijke vraag van januari 2022 van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn de Roo (CD&V) over de ombouw van de N49 tot autosnelweg, deelproject Maldegem antwoordde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) dat de meest omvangrijke aanpassingen moeten gebeuren aan de N49 op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen. 

Op het reservebudget van het Investeringsprogramma is dit jaar 500.000 euro voorzien voor onteigeningen en 150.000 euro voor de uitvoering. Gelet op de omvang van het project, werd beslist om het op te splitsen in drie deelprojecten die als afzonderlijke dossiers worden opgevat:

1/ ombouw van de N49 tot volwaardige autosnelweg van aan de Damweg in Damme tot aan het talud van de bestaande Leestjesbruggen (kmpt 136.7-135.0);

2/ bouw van drie nieuwe bruggen over het Leopold- en Schipdonkkanaal (kmpt 135.0-134.7);

3/ ombouw van de N49 tot volwaardige autosnelweg van de Donkse Beek tot net voor het kruispunt N49 – N410 (Noordstraat) te Maldegem (kmpt 134.7-129.8).

Op onderstaande luchtfoto zijn de verschillende delen aangeduid.

     

Deel 1 wordt in totaliteit geraamd op ca. 25 miljoen euro en omvat:

  • de aanleg van de nieuwe parallelweg van de Damweg tot aan het talud van de Leesjesbruggen; voor de aanleg in dit deel loopt momenteel de omgevingsvergunningsaanvraagprocedure;
  • de bouw van een tunnel ter hoogte van de Waterpolder; een detailraming is momenteel nog niet voorhanden; de bouw zal starten in 2023;

fietsers zullen de N49 kunnen kruisen via de tunnel;

  • de bouw van een ecopassage van de Verloren Kreek onder de N49; de bouw zal starten in 2023.

Deel 2 wordt momenteel geraamd op ca. 25 miljoen euro en omvat:

  • de vervanging van de bestaande bruggen over het Schipdonk- en Leopoldkanaal door 2 nieuwe bruggen (1 voor elke rijrichting van de autosnelweg);
  • een derde nieuwe brug zal gebouwd worden om de nieuwe parallelweg over de kanalen te leiden; een exacte timing kan nog niet worden opgegeven;
  • de bouw van een ecopassage van de Donkse Beek onder de N49.

Deel 3 wordt momenteel geraamd op ca. 25 miljoen euro en omvat:

  • het verdwijnen van het lichtengeregeld kruispunt N49 – Koning Albertlaan. Op de Koning Albertlaan zal een rotonde gebouwd worden met aansluiting naar een nieuwe tunnel onder de N49 die verbinding maakt met de parallelweg langs de N49 tussen de Noordstraat in Maldegem en de Hoorn in Damme. Een exacte timing kan nog niet worden opgegeven; fietsers zullen de N49 ook kunnen kruisen via de tunnel ter hoogte van de Koning Albertlaan;
  • de bouw van een aparte fietstunnel ter hoogte van de Vakebuurtstraat in Maldegem; een exacte timing kan nog niet worden opgegeven.

Over heel het traject tussen de Damweg en de Noordstraat wordt de N49 aangepast tot volwaardige autosnelweg voor een richtsnelheid van 120 km/u. Dit vergt kleine maar ook grotere (bochtaanpassing Maldegem) aanpassingen aan het huidige tracé. De ombouw tot autosnelweg maakt deel uit van de 3 deelprojecten. In elk deel wordt een stuk gerealiseerd. Enkel voor deel 1 van de Damweg tot aan het talud van de Leesjesbruggen is dit momenteel concreet. Een exacte timing voor realisatie van de ombouw tot autosnelweg in delen 2 en 3 kan nog niet worden opgegeven. Het AWV werkt momenteel verder aan de uitwerking van het ontwerp en de onteigeningsplannen.

Koenraad De Ceuninck (burgemeester Maldegem, CD&V): Het gaat om een heel belangrijk dossier, met een grote impact op onze gemeente.

We vragen aan de Vlaamse overheid wel om voldoende aandacht te hebben voor de mogelijke geluidsoverlast die de autosnelweg met zich kan meebrengen. Het plaatsen van geluidswerende schermen kan hier wellicht een oplossing bieden.”

Stijn De Roo (Vlaams volksvertegenwoordiger, CD&V): “Ik ben tevreden dat er fietstunnels gebouwd worden die de veiligheid voor fietsers ten goede komen. Een belangrijke realisatie ter bevordering van het fietsverkeer.

Ik hoop op een vlot verloop van alle te doorlopen procedures voor dit belangrijk dossier voor Maldegem.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.