Mobiele slachteenheden - nog steeds geen oplossing

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij minister van onder andere Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) naar de stand van zaken van de haalbaarheidsstudie voor een mobiele slachteenheid.

“De haalbaarheidsstudie voor een mobiele dodingsunit werd in juni 2023 afgerond. Deze studie besluit dat een mobiele dodingsunit een goede oplossing kan zijn voor het stress- en angstvrij slachten van een dier áls er nog enkele obstakels zouden kunnen worden weggewerkt,” antwoordde minister Weyts aan De Roo.

Louter technisch gezien is een mobiele dodingsunit haalbaar. De slachtkosten bedragen echter ongeveer het dubbele van een reguliere slachting.

Er zit volgens de minister ook nog een belangrijk obstakel in de maximale tijdsduur waarbinnen het karkas van het dier in het slachthuis moet zijn. Volgens de Europese regelgeving moet het karkas van het dier binnen de 2 uur in het slachthuis afgeleverd worden, maar het FAVV is hier uit voorzorg strenger en heeft dit beperkt tot 45 minuten. Men legt meer bepaald op dat de dieren van alle ingewanden ontdaan moeten worden indien de geslachte dieren niet binnen 45 minuten na het slachten kunnen verwerkt worden in een erkend slachthuis. Deze zeer korte tijdsduur van 45 minuten om het dier te doden, het karkas op te laden en dit af te leveren in een slachthuis, maakt dat een mobiele dodingsunit in de praktijk in Vlaanderen momenteel niet haalbaar is.

De haalbaarheidsstudie voor een mobiele dodingsunit besluit dan ook dat het enkel zinvol is om verdere stappen te zetten als de maximale tijdsduur van 45 minuten tussen doden en aankomst in het slachthuis verlengd wordt.

“Ik volg dit verder op, stelt minister Weyts. “Er is immers een kans dat er inderdaad gemorreld kan worden aan die 45 minuten. Aan de universiteit van Luik liep een wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke effecten van de verlenging van de tijdsduur van 45 minuten op de voedselveiligheid. Dit onderzoek werd in juli 2023 afgerond, maar de resultaten werden nog niet gepubliceerd. Als deze resultaten gunstig zijn, zal een overleg opgestart worden met het FAVV om te bekijken of een verlenging van de maximale transportduur mogelijk is. Eens dat het geval is zullen nog een aantal zaken met het FAVV moeten uitgeklaard worden, zoals hoe precies de erkenning van een mobiele dodingsunit moet gebeuren en welke gevolgen dit kan hebben voor het slachthuis waar een mobiele dodingsunit van af hangt. Op dat moment zal ik verder overleggen met minister Demir,” besluit de minister zijn antwoord.

Stijn De Roo: “De haalbaarheidsstudie toont aan dat het loont om verder te werken aan de regelgeving voor de mobiele slachteenheid. Dat het FAVV strenger optreedt dan de Europese regelgeving, roept vragen op. Ik hoop dan ook dat er snel duidelijkheid komt over de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek dat hierrond werd verricht.

Intussen wordt de tijd zeer kort om de regelgeving nog deze legislatuur aangepast te krijgen. Voor landbouwbedrijven die hun producten via de korte keten willen aanbieden aan de consument is de aanpassing van de regelgeving voor het opzetten van mobiele slachteenheden noodzakelijk, waarbij volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn niet uit het oog mogen verloren worden.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.