Moeilijke budgetoefening in Gent

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op maandagavond 4 juli vond een extra gemeenteraadscommissie plaats naar aanleiding van de budgetwijziging 2022.

Fractievoorzitter Stijn De Roo kwam tussen namens cd&v:

"Onze stad stond dit jaar voor een heel moeilijk besparingsoefening. Na de coronaperiode, die heel wat extra uitgaven en minder inkomsten met zich, moest onze stad ook het hoofd bieden aan de moeilijke economische omstandigheden.

De hoge inflatie, de stijgende loonkosten en de extreme energieprijzen lieten het tekort oplopen tot een tekort van 81 miljoen euro dat moest worden gedicht.

We hebben nog geen zicht op de gedetailleerde doorrekening - daarvoor wachten we de definitieve beslissingen in augustus. Het is goed dat we het debat nu al op de grote lijnen voeren, maar ik hoor hier heel wat detailvragen stellen, maar ik ga ervan uit dat een deel van die details nog beter moeten uitgeklaard worden.

Collega's,

Het wijzen naar het Vlaamse niveau en het gemeentefonds, dat is de hete aardappel doorschuiven. De uitdaging is groot in onze stad om te evolueren naar een meer efficiënte overheid. Tijdens deze moeilijke oefening is er in de eerste plaats naar de stadsorganisatie zelf gekeken. De stadsorganisatie werd grondig doorgelicht en er zijn inhoudelijke keuzes gemaakt om de stadswerking efficiënter te maken.

Waarbij er tijdens de hele oefening rekening werd gehouden met het protocol dat begin deze legislatuur werd afgesloten met de vakbonden (geen naakte ontslagen, heroriëntering enz.), in het bijzonder ook voor het personeel met D- en E-profielen.

Een belangrijk uitgangspunt voor onze fractie was hierbij dat de impact op de burger zo beperkt mogelijk moest blijven en dat de financiële steun voor onze kwetsbare Gentenaars zoveel mogelijk moest gevrijwaard blijven.

  • Met de invoering van de sociale taxshift zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De belasting op arbeid wordt verlaagd met 0,4 procentpunt en komt er een verhoging op de lasten van gronden en panden. Op die manier wordt de koopkracht van onze burgers maximaal gevrijwaard.
  • We zijn tevreden dat er aan de tarieven voor stedelijk dienstverlening zoals kinderopvang, vrije tijd, vuilnisophaling en woonzorgcentrum niet wordt geraakt.

Ik hoor de opposite dan ook fulmineren op enkele concrete keuzes:

  • Maar al te gemakkelijk om te schieten op de keuze die wordt gemaakt om het politiekorps uit te breiden van 26 i.p.v. 50 VTE. Er moeten zich wel genoeg aandienen in de politieschool om ze vervolgens te kunnen verdelen over de zones. Op allerlei vlakken worden inspanningen geleverd om de instroom zo groot mogelijk te maken. Op dat vlak bundelen we de krachten beter.
  • Het mobiel dienstencentrum houdt dan wel op te bestaan, maar de nabije dienstverlening in de wijken en deelgemeenten blijft gegarandeerd. We blijven als stadsbestuur lettelijk en figuurlijk dicht bij de Gentenaars.

Het Gentse stadsbestuur stond voor een zeer moeilijke oefening om het meerjarenplan bij te sturen. We wisten op voorhand dat dit geen hoera-verhaal zou zijn.

Ik zou ten slotte ook alle leden van het college en de medewerkers van de kabinetten en diensten die weken- en maandenlang met deze begrotingsronde zijn bezig geweest uitdrukkelijk willen bedanken. Het was geen gemakkelijke oefening, maar ze zijn er in geslaagd om tot een evenwichtig resultaat te komen."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je (her)bekijken en -luisteren via deze link.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.