Momenteel geen vergelijkingen voor afsluiting en openhouden van op- en afrit R4

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde is de as Heerweg-Noord en -Zuid een achilleshiel. De zuidelijke radiale invalswegen naar Gent die aantakken op de R4 (N43, N60 en N444) hebben een andere functie dan de Heerweg-Noord - een lokale weg type IIb, een stedelijke fietsroute en een tramtracé.

De inventarisatiebundel Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde (16 februari 2021, p. 82) stelt dat gemotoriseerd vervoer in de Heerweg-Noord een "nevenfunctie" dient te krijgen. Echter, in realiteit, is de situatie precies omgekeerd.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Wat zijn de te verwachten mobiliteitseffecten op de Heerweg-Noord van de geplande afsluiting van de op- en afritten van de R4?
  2. Zijn er mobiliteitsdoorrekeningen gemaakt voor het toekomstige verkeer in de Heerweg-Noord in een scenario waarbij de R4 op- en afrit Gestichtstraat en de oprit autokeuring 'open' zijn, vergeleken met de situatie waar deze twee aantakkingen aan de R4 wel worden afgesloten? Zo ja, wat zijn de cijfermatige resultaten?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"De Heerweg-Noord heeft binnen de wegencategorisering inderdaad een andere functie voor het gemotoriseerd verkeer dan bijvoorbeeld de N60. Op korte termijn verwacht het stadsbestuur nog geen afname van het doorgaand gemotoriseerd verkeer op deze as. Maar er zijn wel een aantal beleidskeuzes die hier een grote invloed op zullen hebben.

  • de ontsluitingsweg voor Zwijnaarde II en III, met aansluitend de loskoppeling met de aanpalende woonstraten
  • de ontsluitingsweg Gent Zuid I (met onder meer de Coca Cola-site)
  • de afsluiting van de op- en afritten van de R4 (Gestichtstraat en thv SBAT).

Na realisatie van deze geplande projecten zal de as van de Heerweg-Noord voor veel trajecten geen rol van betekenis meer spelen. Bestemmingsverkeer voor Gent Zuid I, Zwijnaarde II en III zal via een directe aansluiting met de R4 gebeuren, en de Heerweg-Noord zal zelf geen verbinding meer hebben met de R4, in tegenstelling tot de N60 bijvoorbeeld.

We verwachten daarom dat een aanzienlijk deel van het gemotoriseerd verkeer dat momenteel de Heerweg-Noord gebruikt een andere route zal kiezen. Op die manier zal het werkelijke gebruik van deze weg in de toekomst wel beantwoorden aan de functie binnen de wegencategorisering.

Er zijn momenteel nog geen modeldoorrekeningen gemaakt die deze specifieke scenario’s met mekaar vergelijken."

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.