Nieuw tracé voor de Magnelbrug laat noordelijke ontsluitingsweg Technologiepark toe

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Het tracé voor een derde fietsbrug over de E40 in Zwijnaarde is gewijzigd. Op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) laat Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) weten dat het nieuwe tracé toelaat om een noordelijke ontsluitingsweg te voorzien op de Technologiecampus. "Dat is een eerste stap naar een verkeersluw plein in het centrum van het technologiepark", zegt De Roo.

De nieuwe brug loopt over de Ringvaart en de R4 en verbindt zo de Sterre met het Technologiepark van Zwijnaarde. De fiets- en voetpaden langs de N60 zijn immers niet langer aangepast aan de dagelijkse stroom aan leerlingen en personeelsleden rondom het Technologiepark. Er zijn te veel kruisende bewegingen en conflicten tussen de verschillende soorten weggebruikers.

Uit informatie die De Roo opvroeg, blijkt dat de werken bestaan uit het verbreden van het bestaande fietspad langsheen de N60 tussen de Sterre en de R4-binnenring tot een volwaardig dubbelrichtingsfietspad, waar het dan zal aansluiten op een nieuwe fietsbrug over de R4 binnenring - Ringvaart - R4 buitenring - E40. Vanaf de fietssnelweg langs de R4 buitenring wordt ook een aantakking voorzien op de fietsbrug. Ter hoogte van Ardoyen splitst de brug in een tak naar de N60 en een tak naar Ardoyen. Het bestaande fietspad langs de N60 tussen de E40 en de ovonde wordt ook verbreed tot dubbelrichtingsfietspad.

Dit wordt visueel weergegeven op de schets hieronder:

  • In het blauw: de bestaande enkelrichtingsfietspaden die verbreed worden naar dubbelrichtingsfietspaden
  • In het rood: het tracé van de eigenlijke brug, dat werd aangepast. 

Nu de startnota is goedgekeurd, wordt verder gewerkt aan de opmaak van de projectnota en het technisch ontwerp van de brug. Wanneer dat ver genoeg gevorderd is, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit zal vermoedelijk medio 2023 zijn. Parallel zullen nog een aantal grondverwervingen nodig zijn. De aanbesteding kan pas gebeuren nadat er een vergunning definitief is bekomen, wellicht in 2024, waardoor het project met een geschatte kostprijs van 7 miljoen euro op het reserveprogramma staat.

Stijn De Roo: “Dankzij het aangepaste tracé van de fietsbrug kan er verder worden gewerkt aan de plannen voor een noordelijke ontsluiting. Als het gemotoriseerd verkeer - eenmaal de herinrichting van de ovonde klaar is - via een nieuwe ingang toegang krijgt tot het Technologiepark, zou de bestaande wegenis in het Technologiepark kunnen worden ingericht als een verkeersluw plein. Daar zullen zowel de werknemers, studenten als buurtbewoners baat bij hebben, zeker wanneer je dit met horeca combineert.

De nieuwe fietsbrug en de verbreding van de bestaande fietspaden zal tot een verhoogde veiligheid voor fietsers leiden. Het aangepaste tracé en de noodzakelijke onteigeningen zorgen voor onzekerheid wat betreft de timing. Ik hoop dat de voorziene realisatie in 2025 haalbaar blijft…"

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.