Nieuwe fietsbrug Waasmunster vermoedelijk in 2026 klaar

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de plannen voor de bouw van de fietsbrug in Waasmunster, waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024  5 miljoen euro budget wordt voorzien.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat de omgevingsvergunningsaanvraag dient herwerkt te worden omwille van een probleem met boscompensatie op het grondgebied van de gemeente Hamme en zal in de eerste helft van 2024 opnieuw ingediend worden.

Na het bekomen van de omgevingsvergunning kunnen de werken op het terrein aanvatten. Gelet op de vertraging in het bekomen van de omgevingsvergunning zullen de werken pas in 2025 van start kunnen gaan.

De uitvoeringstermijn van de werken is geraamd op één kalenderjaar. De brug zal vermoedelijk in 2026 in gebruik kunnen genomen worden.

De bouw van de brug werd niet aanbesteed in 2023. Het budget werd verschoven van het GIP 2023 naar het GIP 2024 en zal volledig op het fietsbudget aangerekend worden.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.