Nieuwe Meulestedebrug ligt op schema

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

“De nieuwe Meulestedebrug ligt op schema,” concludeert Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) uit het antwoord van bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) op zijn vraag. De montage van het stalen gedeelte van de noordelijke brughelft is eind september 2023 gepland. Door de gestegen bouwkosten wordt dit jaar 5 miljoen euro extra voorzien.

De wegenis- en rioleringswerken worden doorlopend uitgevoerd vanaf mei 2023: aan de Wondelgemkaai ten noorden van de Meulestedebrug; aan de Meulestedekaai ten noorden van de Meulestedebrug. In de New-Orleansstraat starten de werken aan het nieuw gedeelte ten noorden van de huidige New-Orleansstraat. In de Zeeschipstraat starten de werken aan het gedeelte noordelijke weghelft. Een tijdelijke wegenis wordt voorzien ter hoogte van het kruispunt van de Zeeschipstraat met de Wondelgemkaai. Werken worden ook uitgevoerd aan de Meulestedekaai ter hoogte van de technische ruimte.

In 2023 zijn heel wat werken gepland.

  • De keermuur ter hoogte van de firma Zaman (exclusief het gedeelte ter hoogte van het huidige dienstgebouw) wordt afgewerkt. 
  • De kaaimuren op rechteroever ten zuiden en ten noorden van de Meulestedebrug (inclusief de leuningen) worden aangepast. De kaaimuur op linkeroever ten noorden van Meulestedebrug (inclusief de leuning) wordt aangepast.
  • Aan de Onderbouw van de noordelijke brughelft wordt een gedeelte van de bestaande brugkelder ter hoogte van de noordelijke brughelft afgebroken en worden pijlers en landhoofden gebouwd.
  • De ruwbouw van de technische ruimte en de afwerking ervan is gepland, alsook de plaatsing van de middenspanning, laagspanning en de console lokale bediening.
  • Het stalen gedeelte van de noordelijke brughelft wordt gebouwd, incl. conserveringswerken en wegdek.

De montage van het stalen gedeelte van de noordelijke brughelft is eind september gepland. Vanaf oktober zal gestart worden met het beweegbaar maken van de noordelijke brughelft.

De timing is niet gewijzigd. De budgetten op GIP 2023, in totaal 5 miljoen euro, zijn voorzien voor de contractuele prijsherziening van de werken.

Volgens de huidige planning zullen de werken worden verdergezet in 2024, 2025 en 2026. Het einde van de werken is voorzien in 2026.

Stijn De Roo: “De werken aan Meulestedebrug brengen zeer veel verkeershinder met zich mee. De werken zullen nog een tijdje duren, maar ik ben alvast tevreden dat ze op schema liggen.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.