Nood aan betere voetpaden in Gent en alle deelgemeenten

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De staat van de Gentse voetpaden is op vele plaatsen ondermaats. Gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) vroeg daarom bij de bevoegde schepen Filip Watteeuw (Groen) naar de realisaties uit 2023.

De schepen antwoordde:

“In 2023 werd er met de stedelijke dienst een oppervlakte van 11.432,55 m² vernieuwd. Een totale oppervlakte van 6.135 m² werd dan weer door een aannemer gerealiseerd. Dit betekent dat een oppervlakte van 17.567,55 m² werd vernieuwd.

De totale investering bedroeg 1.298.921 euro, waarvan 1.004.921 euro met eigen personeel en volgens retributiereglement. Een bedrag van 294.000 euro werd door een aannemer (exclusief btw & herziening) gerealiseerd.

Onderstaande straten werden in het kader van het TAP (Trottoiractieplan) aangepakt. De voetpaden die vernieuwd werden in het kader van kleinere herstellingswerken (bijv. na bouwwerken), aanleg opritten enz. zijn niet in onderstaande nominatieve lijst meegenomen (maar wel in bovenstaande totaal eigen personeel).”

 

 

Straatnaam

 

 

Koestraat:

Raamcontract

 

Edith Cavellstraat:

Eigen personeel

 

Charles de Kerckhovelaan:

Eigen personeel

 

Frans de Potterstraat:

Eigen personeel

 

Gasklokstraat:

Raamcontract

 

Heemstraat:

Eigen personeel

 

Kortrijksesteenweg:

Raamcontract

 

Maria-Theresiastraat:

Raamcontract

 

Minnemeers en Baudelokaai:

Eigen personeel

 

Zaamslagstraat:

Raamcontract

 

Zinniastraat:

Eigen personeel

 

Spijkstraat:

Raamcontract

 

De Roo: “Met cd&v Gent willen we zorgen voor een gevoelige verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de voetpaden. Meer investeringen in (her)aanleg en een doortastender optreden tegen alle obstakels die de doorgang belemmeren zijn voor ons prioriteit voor de volgende bestuursploeg.”

 

 

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.