NuReDrain-project: veelbelovend voor de bestrijding van nutriënten uit diffuse bronnen!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister Jo Brouns over de resultaten van het NuReDrain-project voor de bestrijding van nutriënten uit diffuse bronnen.

Diffuse lozingen van nutriënten vanuit de land- en tuinbouw vormen een van de oorzaken van de nutriënten in het oppervlaktewater. Het Interregproject NuReDrain (Nutrient Removal and Recovery from Drainage water) ontwikkelde filtersystemen om stikstof en fosfor uit drainagewater en spuistroom te verwijderen. Dat zijn eigenlijk al langer bekende technieken. Ze verwijderen fosfor door adsorptie aan ijzerrijk materiaal. Dat ijzerrijk materiaal komt onder meer uit reststromen van drinkwaterbedrijven. Stikstof wordt verwijderd door bacteriologische denitrificatie in een Moving Bed BioReactor, een rietveld of houtsnipperfilter. Veldproeven in Beiten, Staden, Destelbergen en Sint-Katelijne-Waver tonen een nutriëntenreductie van 60 tot 95%

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister enthousiast te zijn over de resultaten van het project. De technische resultaten zijn veelbelovend, namelijk 70 tot 90 procent reductie van stikstof en 80 procent van fosfor. Hoewel het gaat om een ‘end of the pipe’ oplossing, kan deze techniek absoluut verbetering brengen op plekken waar de oppervlaktewaterkwaliteit nog een grote doelafstand heeft, of waar de kwaliteit van het water sterk beïnvloed wordt door bijvoorbeeld nitraatrijke bronnen.

De minister laat zijn administratie ook bekijken in hoeverre dergelijke filter in de schoot van de niet-productieve investeringen van het GLB kan opgenomen worden.

De vraag van de onderzoekers om dergelijke filter in een collectief areaal op te nemen, noemt de minister tweeledig. Enerzijds roepen ze de landbouwers op om samen te werken en gebiedsgericht problemen aan te pakken, wat uiteraard alleen maar toe te juichen valt. Dat wordt in de praktijk ook toegepast in het ontwerp-BVR (besluit van de Vlaamse Regering) niet-productieve investeringen bij het nieuwe GLB. Daar worden groepen van landbouwers, die collectief investeringen uitvoeren, toegelaten tot de maatregel niet-productieve investeringen.

Anderzijds is de vraag van de onderzoekers om de oppervlakte van het wetland collectief te laten meetellen in het verplichte niet-productief areaal in het kader van de conditionaliteit gekoppeld aan de basisinkomenssteun. Hier is het antwoord negatief. De Europese verordening 2021/2115 geeft hiervoor geen enkele opening. De reden dat ervoor werd gekozen om groepen van landbouwers niet toe te laten in het kader van de voorwaarden voor de conditionaliteit wordt ingegeven door verwachte problemen met de controleerbaarheid.

Stijn De Roo: “Het is alvast positief dat de minister zal laten onderzoeken of het kan binnen de niet-productieve investeringen.

De resultaten van de veldproeven zijn veelbelovend. In een aantal specifieke gebieden kunnen zij dus leiden tot een oplossing, namelijk tot een verdere vermindering van de nutriënten in het oppervlaktewater.

Ik was dan ook verbaasd dat minister Demir op mijn soortgelijke vraag aan haar antwoordde niet betrokken te zijn bij het NeReDrain-project. Zij schoof de volledige verantwoordelijkheid van zich af, zei dat het niet onder haar bevoegdheid valt en dat ze er verder niks mee zal doen. Zo’n antwoord is te betreuren wanneer de uitdagingen een gemeenschappelijke aanpak vereisen.

Ik ben dan ook tevreden dat minister Brouns ingaat op mijn bijkomende vraag om de positieve insteek van de resultaten van zo’n Interregproject binnen de Vlaamse Regering verder op te nemen met minister Demir.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.