Opdrachtbrief van de Korpschef van Politiezone Gent

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 24 januari werd de opdrachtbrief van de Korpschef van Politiezone Gent vastgesteld. Fractieleider Stijn De Roo deed hierover een tussenkomst vanuit de CD&V-fractie. Lees de integrale tekst hieronder:

"De Gentse politie heeft een lange traditie van gemeenschapsgerichte flikken en nabijheid. Door aanwezig te zijn in de wijken en aanspreekbaar te zijn voor onze inwoners, houdt onze politie voeling met de hele samenleving. Politiezorg betekent voor onze fractie dat politie dicht bij mensen staat, gericht is op de gemeenschap om zo een veilige samenleving te creëren.

 
Wijkagenten (buurtinspecteurs) kennen hun wijk door en door, weten welke sfeer er heerst en kennen mogelijke spanningsvelden of problemen. Die kennis is van groot belang om een strategie op maat van de wijk uit te werken om zo de veiligheid te waarborgen in elke wijk. Verschillende partners in de wijk, zoals jeugdwerkers, kunnen samen met politie een netwerk vormen in de wijk om problemen zoals overlastfenomenen kordaat aan te pakken.
 
We ondersteunen dan ook ten volle de opdrachtbrief, waarin we deze elementen terugvinden. We ondersteunen het engagement om verder te bouwen aan een nabije politie. We ondersteunen dan ook de initiatieven die de leefbaarheid van buurten willen versterken en waar een gerichte politionele werking in overleg met de buurtbewoners daartoe een ondersteuning kan zijn. De rol van politiediensten verder opentrekken dan het louter aanwezig zijn bij incidenten, zorgt er volgens ons voor dat er een drempel verlaagd wordt om politie aan te spreken. Zo hebben onze flikken een grotere impact op het creëren van veiligheid in de wijken van Gent. We kijken dan ook uit naar hoe dit idee verder vorm zal krijgen samen met bewoners.
 
Collega's,
Nabije politie betekent ook dat de politionele aanpak afgestemd is op de doelgroep waarmee je werkt, rekening houdend met de kwetsbaarheden en bijzondere noden van elke doelgroep.
 
Specifiek willen wij de aandacht vestigen op jongeren. De leefwereld van jongeren vindt vooral buiten plaats, de publieke ruimte is dé ontmoetingsplaats van jongeren om hun sociaal leven en identiteit te ontwikkelen. Het is onvermijdbaar dat dit kan botsen met de behoeften van andere gebruikers van de publieke ruimte. Een goede relatie en vertrouwensband tussen jongeren en politie is dan ook van groot belang om bij onenigheid of onrusten adequaat in te grijpen.
 
Bij slachtoffers van seksueel geweld moet er extra aandacht zijn voor de diepmenselijke impact op de slachtoffers. De politionele aanpak moet aandacht hebben voor de grote impact van de feiten als de wijze waarop ze na de feiten benaderd en opgevangen worden.
 
Een laatste doelgroep die we hier niet mogen vergeten zijn onze senioren. We vinden het zeer goed dat de korpschef hier extra aandacht op vestigt. Een laagdrempelig en veelzijdig politiecontact in een vertrouwde omgeving van de senior is voor hen van groot belang.
 
Collega's,
In deze digitale wereld doen zich ook nieuwe fenomenen van misdrijven voor. Het aantal gevallen van cybercriminaliteit steeg de laatste jaren enorm. Het aantal meldingen bij de politie bereikte in oktober ‘21 het hoogste aantal ooit, elke dag is er minstens één melding van een slachtoffer van phishing. In 2021 werden 1.243 PV’s opgesteld over informaticacriminaliteit.
 
De taak van een nabije politie is niet enkel slachtoffers bij te staan, maar ook preventief mensen te informeren over de gevaren van en vragen te beantwoorden over cybercriminaliteit. Het verder uitwerken van een traject naar een brede aanpak met verschillende partners zal belangrijk zijn voor de verdere coördinatie van dit probleem.
 
Die digitale wereld brengt natuurlijk ook kansen: digitalisering is een belangrijk onderdeel van onze relance na de coronacrisis. Het korps moet en zal ervoor zorgen dat ze dit pad zal inslaan om technologische ontwikkelingen te introduceren in de politiewerking.
 
Collega's,
De CD&V-fractie is zeer tevreden met de verschillende actiepunten en wenst de Korpschef en het volledige korps veel succes met de uitwerking van deze opdrachtbrief !"

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.