Oplossing in de maak voor kapotgereden Molenstraat - Wondelgem

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Sinds de invoering van het nieuwe busnet van De Lijn lopen de buslijnen 9a, 9b en 5a via de smalle Molenstraat in Wondelgem. De funderingen onder het recent herstelde wegdek zijn hierop niet voorzien, waardoor de huizen daveren en de weg verdere beschadigingen oploopt. Fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) pleitte in de gemeenteraadscommissie voor een oplossing bij bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen).

De gewenste route van deze buslijnen loopt via de Morekstraat en de Vierweegsestraat, maar dit traject wordt nog niet gevolgd omwille van noodzakelijke keerbewegingen aan het Wondelgemstationplein. Er werden plannen besproken om dit plein integraal herin te richten, maar het college bereikte hier geen akkoord over - onder andere omwille van het hoge aandeel geschrapte parkeerplaatsen. Na dit ontwerpplan werd niet verder gewerkt aan een oplossing. 

De Roo ondervroeg de schepen dan ook over de missing link om de gelede bussen te kunnen laten draaien. Uit het antwoord van de schepen blijkt dat er begin 2025 werken zullen uitgevoerd worden aan het Stationsplein, zoals het aanleggen van een keerpunt, het toegankelijk maken van bushaltes en het creëren van oversteekplaatsen. Samen met deze werken wordt ook een toplaagvernieuwing voor het betrokken stuk van de Molenstraat ingepland.

De Roo: "De huidige staat van de Molenstraat is onhoudbaar voor de bewoners en voor de actieve weggebruikers. Ik roep de schepen op om de druk bij De Lijn op te voeren en om de bussen uit de Molenstraat te weren - ten laatste van zodra de heraanleg aan het Stationsplein is gerealiseerd. Ik vraag mij bovendien af of de huidige verhardingen aan het plein toch kunnen volstaan voor de nodige keerbeweging.

Ik dring ook aan om een tonnagebeperking in te voeren in de Molenstraat, gezien de integrale heraanleg (inclusief funderingen) op de lange baan wordt geschoven. Zoniet zal de toplaag na enkele maanden alweer beschadigd zijn."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.