Oplossing op komst voor openbaar vervoer bij werken aan Meulestedebrug en Wiedauwkaai?

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De gebrekkige doorstroming van o.m. de Lijnbussen in de omgeving van de Meulestedebrug en de Evergemsesteenweg blijft aanhouden. Voor zover bekend werd er nog geen gedragen oplossing gevonden voor de doorstroming en routes van bussen 52-53-54-55-57-58 tussen het Meetjesland en Gent.

Uit het antwoord van de schepen in de commissies MEO van mei en juni bleek dat er nog geen (voor alle overheidspartijen aanvaardbare) oplossing kon worden gevonden en was het onduidelijk of de NMBS werd betrokken bij het overleg.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen tijdens de gemeenteraadscommissie van 3 oktober.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

  1. Wat is de stand van zaken van de zoektocht naar een oplossing?
  2. Tegen welke datum wil de schepen tot een oplossing komen?
  3. Zal de NMBS formeel worden betrokken?
  4. Welke overlegmomenten staan wanneer op de planning met betrekking tot de verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer ten gevolge van de werken aan de Meulestedebrug en de Evergemsesteenweg?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"De afgelopen maanden vonden overlegmomenten met zowel mijn kabinet, IPR, De Lijn, het Mobiliteitsbedrijf en AWV plaats. Als resultaat hiervan rijdt alvast lijn 55 terug via de Pantserschipstraat. Er werd voorzien in extra ritten in het kader van Hoppin fase 1, en is er anderzijds een vrije busbaan in de Pantserschipstraat stadinwaarts.

Voor de andere lijnen zal het AWV een busbaan op de Zeeschipstraat aanleggen. De Lijn zal die maatregel evalueren om daarna te beslissen of de dienstregeling aangepast kan worden.

Vermits in samenspraak met De Lijn en de andere betrokken partners oplossingen werden uitgewerkt, is bijkomend contact met de NMBS niet nodig. De NMBS kan daar niet zoveel leveren. In theorie wel, maar in praktijk niet.

Wat betreft de volgende fases van de werken aan Meulestedebrug is er afgesproken om in een vroeger stadium de gesprekken op te starten. Zo is er een bijkomende werfvergadering gepland met o.a. De Lijn om de impact van de volgende fase beter in te kunnen schatten en eventuele flankerende maatregelen pro-actief uit te werken.

Bij de werken aan de Evergemsesteenweg is De Lijn ook steeds betrokken partij op de werfvergaderingen."

Stijn De Roo: "Het werd meer dan tijd dat het AWV ingrepen deed voor alle lijnen. Ik hoop dat deze een oplossing kunnen bieden.

Voor de volgende fases van de werken aan de Meulestedebrug lijkt het me zeker wenselijk om in een vroeger stadium de gesprekken op te starten. Ik hoop dat de betrokken overheden constructief samenwerken en dat ook voor de komende fases van de werken het openbaar vervoer vlot kan doorstromen.”

Je kan de tussenkomst van Stijn (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.