Oplossingen voor parkeerdruk in Malem

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Ook in de wijk Malem is de parkeerdruk de laatste jaren flink toegenomen, zo blijkt uit getuigenissen van inwoners. Verschillende buurtbewoners geven aan dat het steeds moeilijker wordt om ’s avonds een parkeerplaats in hun wijk te vinden. Vooral de straten die gelegen zijn vlakbij een betalende zone merken een stijging van de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen. Een groep bewoners stelt daarom voor om van hun wijk een blauwe parkeerzone te maken, om zo het langdurig parkeren van niet-bewoners tegen te gaan.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Klopt de vaststelling die inwoners maken? Welke verklaringen zijn er voor deze specifieke buurt?
  2. Hoe kan men de toegenomen parkeerdruk in straten die gelegen zijn naast een betalende zone verlagen? Welke oplossing(en) ziet de schepen mogelijk?
  3. Hoe staat de schepen tegenover het voorstel van sommige bewoners om van de wijk Malem een blauwe parkeerzone te maken?

De schepen antwoordde:

"Uit de resultaten van het parkeeronderzoek van 2020 blijkt dat de parkeerbezetting met 9% is toegenomen t.o.v. 2017 in deze wijk.

Redenen:

  • Algemene parkeerbezetting is hoog in Brugse Poort en is toegenomen
  • De parkeercapaciteit is niet significant gewijzigd tussen 2017-2020-2023. Er zijn beperkte schommelingen maar geen grote wijzigingen.
  1. 2017: 362 parkeerplaatsen
  2. 2020: 341 parkeerplaatsen
  3. 2023: 352 parkeerplaatsen 
  • Bijkomende redenen:

Het Jan Palfijnziekenhuis en Gantoise Hockey en Padel zijn twee functies met een verkeersgenererend karakter.
Beide functies beschikken over eigen parkeerfaciliteiten. In hoeverre het aanbod de (werkelijke) vraag dekt, is zonder onderzoek moeilijk te zeggen. Net zoals het ook onduidelijk is in hoeverre evoluties in de werking van ziekenhuizen (sterke stijging van polyklinische / ambulante ingrepen) al dan niet impact hebben op de parkeervraag.

Over het algemeen is de parkeervraag dynamisch en hangt samen met de levenscyclus van een gezin.
Een twee-ouder gezin met thuiswonende volwassen kinderen kan bv. dubbel zoveel auto's bezitten dan een twee-ouder gezin met twee minderjarige kinderen.

Onderstaande afbeelding illustreert de klassieke evolutie van het autobezit gedurende de levenscyclus van een gezin. In sommige wijken zijn de huishoudens redelijk homogeen samengesteld waardoor de evolutie van dit autobezit  gelijklopend is en dit cumulatief een grote impact kan hebben voor de parkeerdruk in een buurt of wijk. Het zijn dus niet noodzakelijk altijd externe factoren die aan de basis liggen van een veranderende en waargenomen parkeerdruk. Als stad doen we heel wat inspanningen om een alternatief te bieden voor deze klassieke evolutie. Zoals u weet neemt de openbare ruimte, in tegenstelling tot het aantal mensen/auto’s, niet toe. Als we Gent bereikbaar en leefbaar willen houden kunnen we niet anders dan dat klassieke patroon te doorbreken.


Om tegemoet te komen aan de toegenomen parkeerdruk in straten die gelegen zijn naast een betalende zone kan een uitbreiding van het nabijgelegen parkeerregime mogelijks een oplossing bieden. De uitbreiding van het betalend gebied (groene zone) wordt momenteel voorbereid door het Mobiliteitsbedrijf.

Diegenen die nu in deze wijk parkeren om betalend parkeren te vermijden, zullen door de toekomstige uitbreiding van het betalend regime niet meer in deze wijk parkeren.

Wat het voorstel voor een blauwe parkeerzone betreft. Een blauwe parkeerzone betekent dat alle bezoekers max 2u mogen parkeren, terwijl de groene tariefzone langer parkeren toelaat. Een blauwe zone kan ook nefast zijn voor bezoekers met als bestemming Malem: ook zij zullen niet langer dan 2 uur mogen parkeren."

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.