Opvangcapaciteit van hemelwater op de Gentse stadsgebouwen

Publicatiedatum

Tags

Gent
Water

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Als de volgende waterbom uitbarst boven Vlaanderen, dan wordt Gent zwaar getroffen. Dat blijkt uit een recente studie van De Vlaamse Waterweg en het Waterbouwkundige Laboratorium. In een vergelijkbare situatie als deze zomer in Wallonië (waarbij 230 mm neerslag viel binnen de 48 uur) loopt de potentiële schade in onze stad op tot ca. 3 miljard euro.

Naast het menselijk leed en de materiële schade aan de vele huizen die een waterbom met dergelijke omvang kan teweegbrengen, is er ook de economische schade, bijvoorbeeld door bedrijven die niet meer kunnen functioneren, door schade aan scholen, ziekenhuizen, spoorwegen, tankstations, elektriciteitscentrales, enz. Voor onze stad en de regio errond, zullen dergelijke hoeveelheden neerslag dus desastreus zijn.

De oplossingen voor deze problematiek zullen vanuit alle niveaus en bevoegdheden moeten komen. Naast de structurele maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van Vlaamse infrastructuur, zullen we in onze stad volop moeten inzetten op o.a. ontharding en opvangen van hemelwater. Dat laatste instrument is zowel in tijden van droogte als van extreme neerslag zeer waardevol.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover enkele vragen aan schepen El-Bazioui tijdens het vragenuurtje voorafgaand op de gemeenteraad van 21 februari:

  1. Hoe wil de schepen de opvangcapaciteit verhogen van hemelwater dat valt op de stadsgebouwen? Wat is de ambitie en de timing?
  2. Welke mogelijkheden ziet de schepen om méér water te bufferen en vertraagd af te voeren bij onze stadsgebouwen?
  3. Uw voorganger sprak in een antwoord op mijn schriftelijke vraag (2020_SV_00382) over experimenten met o.a. waterzakken. Hoe ver staat het met deze experimenten?

De schepen antwoordde:

"Dank voor uw vraag, die nog maar eens het belang van ons stedelijk patrimonium benadrukt. Waterbeheersing in en rond onze gebouwen is deel van onze strategie om ons patrimonium en onze stad klimaatrobuust te maken. We doen dat door regenwater
maximaal te hergebruiken, door het vertraagd af te voeren en door te ontharden. Bij vernieuw- en nieuwbouwprojecten kiezen we maximaal voor opvangen en hergebruiken van hemelwater. Ook de omgevingsaanleg wordt bekeken in functie van ontharding of voorzien van wadi’s voor opvang en infiltreren. Op de agenda van de gemeenteraad staat bijvoorbeeld de ondersteuning voor de heraanleg van speelplaatsen volgens het GRAS principe, inclusief dus ontharding. Dat zijn niet enkel heel zinvolle, maar ook leuke projecten want doorgaans worden ook de ouders van de scholieren actief betrokken.

Heel veel projecten moeten gebeuren binnen de beperkingen van bestaande gebouwen. De piloot waarnaar u verwijst werd uitgevoerd in Jenaplanschool De Kleurdoos. Daar hebben we een pompsysteem geïnstalleerd met twee regenwaterzakken, elk met een opslagcapaciteit van 27 kubieke meter.

Het systeem werkt zeer goed. De waterzakken zijn een slimme oplossing als een regentank geen optie is, maar er zijn wel beperkingen. Zo is het nodig dat er een voldoende grote kelder aanwezig is die voldoende dicht ligt bij het sanitair blok. De zakken zijn kleiner dan traditionele regenwatertanks en zitten dus sneller vol of zijn sneller leeg. Conclusie van deze piloot is dat het een goed alternatief is, maar dat we indien mogelijk blijven kiezen voor ondergrondse regenwatertanks.

Ons departement zet ook in op groendaken om regen te bufferen. We hebben nu reeds bijna 19.300m² groendak. Op de planning staat een bijkomende 3.350m², waarvan op de nieuwbouw aan AC Zuid 2.530m² nog dit jaar gerealiseerd wordt. U begrijpt dat we deze ingrepen steeds ingrijpend zijn en we ze dus telkens uitvoeren als een gebouw grondig aangepakt wordt. Kortom, we zetten hier al op in en plannen daar in de toekomst op te blijven inzetten als deel van onze strategie om onze gebouwen klimaatrobuust te maken."

Je kan het volledige fragment (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.