Plaatsen van nieuwe fietsenstallingen in Gent gebeurt onaangekondigd...

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Eind december werden er twee fietsenstallingen in de Koersenstraat geplaatst door het mobiliteitsbedrijf. Aangezien het om een vrij korte straat gaat waar heel weinig fietsen op straat geplaatst worden, waren vele buurtbewoners verbaasd dat er plots twee fietsenstallingen zijn geplaatst. Zij gaven aan dat ze vooraf niet werden geïnformeerd door de stad.

Hierover stelde fractievoorzitter Stijn De Roo enkele schriftelijke vragen aan bevoegd schepen Watteeuw. Hierond vindt u de integrale vragen en antwoorden:

  1. Is het de bedoeling dat een straat vooraf geïnformeerd of gehoord wordt bij het plaatsen van de fietsenstallingen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

"Elke bewoner, bezoeker, winkelier… kan steeds suggesties doen rond fietsenstallingen via het (vernieuwde) webformulier op de website van de stad. Daarnaast kunnen suggesties, bemerkingen, vragen… steeds worden bezorgd via de reguliere communicatiekanalen van het Mobiliteitsbedrijf.

Buurtbewoners worden vooraf niet geïnformeerd over de plaatsing, maar krijgen wel een brief in de bus op de moment dat de stalling geplaatst wordt."

  1. Wat zijn de meest recente criteria om te beslissen waar er een fietsenstalling zal bijgeplaatst of verwijderd worden?

"Bij het plaatsen van een fietsenstalling wordt met verschillende zaken rekening gehouden: de ter plaatse vastgestelde nood, de 100m-norm, de beschikbare ruimte, aanwezigheid van rioolkolken en putdeksels, doorgang op de rijbaan, doorgang voor voetgangers… Een fietsenstalling wordt verplaatst of verwijderd wanneer de stalling een gevaar betekent voor de (verkeers)veiligheid."

3. Waar kunnen inwoners terecht met vragen over de fietsenstalling?

"Dat kan via de daartoe voorziene webformulieren of via de reguliere communicatiekanalen van het Mobiliteitsbedrijf."

4. Wat is de procedure voor inwoners indien zij niet akkoord zijn bij de plaatsing van een fietsenstalling?

"Bemerkingen of klachten kunnen worden bezorgd via de daartoe voorziene webformulieren of via de reguliere communicatiekanalen van het Mobiliteitsbedrijf."

5. Wat is de procedure en timing voor het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen?

"Er zijn drie procedures voor de locatiebepaling van vaste fietsenstallingen op straat: de wijkgerichte aanpak, dringende fietsparkeerdossiers en heraanlegdossiers. In de wijkgerichte aanpak wordt wijk per wijk de fietsparkeernood vastgesteld en waar nodig fietsparkeercapaciteit gecreëerd. Alle suggesties van derden worden onderzocht en aangevuld met ambtshalve voorstellen waar nodig. Niet elk dossier kan wachten op de gebiedsgerichte screening. Sommige dossiers moeten dringend geplaatst, verplaatst of verwijderd worden, daarom is er ook de procedure voor dringende fietsparkeerdossiers. Dit is als het ware een aanvulling op de wijkgerichte aanpak. Tenslotte worden ook binnen de heraanleg van straten of pleinen de fietsparkeermogelijkheden herbekeken."

6. Wat is de planning voor de plaatsing van fietsenstallingen in januari, februari, maart, april, mei en juni 2022? Graag een overzicht per wijk en deelgemeente.
"In de eerste helft van 2022 staan de wijken Wondelgem en Mariakerke op de planning voor een wijkgerichte screening. De effectieve plaatsing volgt later op het jaar."

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.