Project Amai! is geslaagd initiatief

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Eind april werd het project Amai! gelanceerd, dat als doelstelling heeft Vlamingen te betrekken bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) door AI-experten en burgers samen te brengen. 

De thema’s waren gezondheid, mobiliteit, digitalisering op het werk en klimaat. Het begon met het formuleren van eenvoudige vragen door burgers, waarvoor AI slimme oplossingen kon bieden. Vervolgens werd er een cocreatief traject afgelegd, een selectie gemaakt en een open call voor consortia gelanceerd, stemde de jury over de geselecteerde projecten en kon er ook door een burgerjury worden gestemd. Het project leverde een belangrijke bijdrage aan het op peil brengen van de kennis van de Vlaming over AI.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) ondervroeg bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) over het tot dusver afgelegde traject van het project Amai.

De minister staat uiteraard positief tegenover het gelopen traject van Amai!. Via de socialemediakanalen van het Amai!-programma werden meer dan 200.000 Vlamingen bereikt. De website van Amai! had meer dan 20.000 unieke bezoekers, goed voor meer dan 40.000 bezoeken aan de website. Ten slotte was Amai! ook live aanwezig in Technopolis. De stand had gemiddeld 2500 bezoekers per dag. Er waren 11 online brainstormsessies met ongeveer 100 deelnemers, en ten slotte 5 fysieke kampvuursessies met ongeveer 60 deelnemers. Dat maakt een totaal van 2900 deelnemers.

Maar veruit het grootste bereik was via de openbare omroep: zo is er een item rond Amai! opgenomen in Spits op Radio 2, dat zo’n 500.000 luisteraars heeft. Daarnaast zijn er vier filmpjes opgenomen door ambassadeurs van Amai! bij de VRT.

Wat de resultaten van het programma zelf betreft, zijn er 362 vragen verzameld bij burgers die potentieel konden worden omgezet in projecten. Dit heeft geleid tot 35 unieke clusters van vragen. Daaruit volgden 17 concepten voor de oproep waarop 12 voorstellen zijn ingediend. 7 projectvoorstellen werden geselecteerd door de expertenjury om voorgelegd te worden aan de burgerjury. Daarop brachten 2800 Vlamingen hun stem uit om uiteindelijk te komen tot 4 geselecteerde projecten. Rond de jaarwisseling zullen de winnaars bekendmaken.

De winnende projecten kunnen van start gaan in januari 2022 en lopen tot december 2022. We mogen dus concrete resultaten verwachten tegen eind 2022 of begin 2023.

Het Amai!-programma zal constructieve feedback bieden zodat indieners hun projectvoorstel kunnen verbeteren. Daarbij zal worden gekeken naar andere mogelijke financieringskanalen waar consortia hun voorstel kunnen indienen. Projecten die met eigen middelen werken, zullen meegenomen worden in de communicatie van het programma, zodat zij worden bijgestaan in het creëren van betrokkenheid bij burgers.

Amai! heeft ook een gezelschapsspel voor kinderen vanaf 8 jaar ontwikkeld waarvan erop drie weken tijd 650 zijn verzonden. Dit kan gratis besteld worden via de website van Amai!

De Vlaamse Regering heeft beslist om Amai! te verlengen. Er komt dus een nieuwe ronde met een budget van net geen 500.000 euro.

Er is met het Amai!-programma overeengekomen dat er minder werkingsmiddelen worden toegekend, waardoor er meer middelen vrijkomen voor de selectie van burgerwetenschapsprojecten.

Tot slot wordt ook ingezet op internationalisering.

Stijn De Roo: “Ik was niet verbaasd over het nogal lage aantal indieningen. Uit de Digimeter bleek immers dat minder dan de helft van de Vlamingen goed weet wat AI is. Er is dus nog werk aan de winkel!

De minister heeft met het Amai! een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis die de  Vlaming kan opdoen over Al! Op de website wordt op een heel toegankelijke manier uitgelegd wat Al is en wat een aantal toepassingen daarvan kunnen zijn.

Het mag gezegd: “Amai! is een geslaagd initiatief!”

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg kan je hier nalezen.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.