Project Sint-Jozefskerk - stand van zaken

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Sinds 29 maart 2019 is de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat eigendom van de Stad Gent. Hierna werd een traject opgestart dat voorziet in de renovatie van de kerk. In het najaar van 2020 konden de buurtbewoners en -organisaties het voorontwerp voor het eerst inkijken en hun reacties geven. OCUP vzw werd hierbij aangesteld als coördinator. Vervolgens werd in januari 2022 het ontwerp voor de eerste fase van de werken goedgekeurd door het college. Het ging hierbij om de definitieve goedkeuring van het ontwerp van de crypte.

Het ontwerp omvat:

 1. De restauratie en functionele indeling van de crypte (-1);
 2. Een noordelijke toegangshelling voor fietsers/voetgangers en een inkomgebouw aan de zuidzijde met lift en trappen;
 3. Een verbinding tussen crypte en kerkschip door een centrale trap.

De werken in de crypte zullen starten in het najaar van 2022. In de crypte komen zeven polyvalente atelierruimtes en één keuken. Ook sanitair, een fietsenstalling en ruimte voor stockage worden voorzien. De uiteindelijke inrichting van de kerk zal – in samenspraak met de beheerder van de buurt - gebeuren in een tweede fase.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen:

 1. Werd er op voorhand door de stad of de coördinator een bezinningsruimte beloofd aan de buurtbewoners in de Sint-Jozefskerk? Wat waren de afspraken hieromtrent? Graag meer uitleg.
 2. Op welke manier zal de stad en/of de coördinator rekening houden met de vraag naar een bezinningsruimte bij de uiteindelijke inrichting van de kerk? Graag meer uitleg.
 3. Welke fases houdt de tweede fase van de renovatie in? Wat is de timing? Graag meer uitleg.

Schepen El-Bazioui antwoordde:

"Bedankt voor uw interesse in het traject ronde de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat. Het klopt dat OCUP vzw coördinator is voor de tijdelijke invulling van de kerk en dat doen ze met verve. Ze verbinden de buurt, gaan met hen in dialoog en samen met andere buurtorganisaties doen ze hun uiterste best om de programmatie van de kerk vorm te geven. Er werden voor deze programmatie geen voorafgaandelijke beloftes gedaan rond de invulling van de kerk. Dit vormt net deel van heel het traject van OCUP vzw. Uiteraard werden er enkele krijtlijnen vanuit de stad opgelegd, ik lijst ze voor u hieronder kort op:

 • De totaliteit van de invulling voorziet in een buurtgerichte werking. Ze zet in op participatie en co-creatie met de buurt en zoekt synergie met reeds bestaande buurtinitiatieven.
 • Het initiatief draagt bij tot een verhoogde leefbaarheid van de buurt en houdt rekening met het bestaande economische weefsel. Het project brengt nieuwe dynamieken en netwerken op gang in de Wondelgemstraat en de wijk.
 • Binnen de totaliteit van de invulling wordt ingezet op een waaier aan activeringsvormen
 • Binnen de totaliteit van de invulling wordt voorzien in een zinvolle en laagdrempelige dagbesteding voor kinderen en jongeren
 • Binnen de totaliteit van de invulling wordt voorzien in een (economische) impuls voor de Wondelgemstraat
 • De totaliteit van de invulling zorgt voor een gemengde groep invullers, sociaal en economisch, die functioneren als collectief
 • De invullingen en bijbehorende activiteiten respecteren de vrije toegang tot en het collectief gebruik van het gebouw

"Sinds de start van de opdracht heeft OCUP vzw programma's opgezet die kansen bieden voor educatie, culturele uitwisseling en sociale betrokkenheid. Ze hebben gemeenschappen samengebracht en mensen geholpen om hun potentieel te realiseren.

Tijdens het participatief traject dat reeds liep, heeft de coördinator verschillende vragen van buurtbewoners ontvangen, één hiervan was het inrichten van een Stille Ruimte. Het collectief dat de vraag heeft gesteld bekijkt nu hoe men de inrichting en beheer van de Stille Ruimte eventueel in de kerk zou kunnen organiseren. Voorlopig zit men dus nog in onderzoeksfase en kan ik hier geen beloftes over maken.

OCUP vzw houdt rekening met alle verschillende vragen die ze krijgen, ze proberen verschillende initiatieven samen te brengen. Op deze manier kunnen ze de buurt nog sterker verbinden en breder gedragen voorstellen brengen. Uiteraard kunnen niet alle vragen ingepast worden, dat is de uitdaging die vervat zit in de opdracht van de beheerder om er tot een evenwichtig totaal te komen.

Wat de timing betreft verwijs ik naar mijn uitgebreid antwoord op de mondelinge vraag van Raadslid Van Pee dd. 21/03/’23 (2023_MV_00156). De timing van fase 2 zal afhangen van de uitvoering van fase 1. Fase 1 is op dit moment nog niet gegund. Een timing hierover kunnen we jammer genoeg nog niet meegeven."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.