Renovatie Beverentunnel start in tweede helft 2024

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De structuur en de technieken van de Beverentunnel zijn aan vernieuwing toe. De volledige tunnel wordt vanaf dit jaar gerenoveerd, in lijn met de Europese richtlijnen voor tunnelveiligheid. Vlaams volkvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de planning en de timing voor de renovatie.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal structurele renovatiewerken uitvoeren in de Beverentunnel. Het uitzicht van de tunnelmonden wordt moderner, er komt een nieuw wegdek en de tunnel krijgt led-verlichting. De veiligheid wordt verder verhoogd met nieuwe brandwerende bekleding, aangepaste ventilatie en een aanpassing aan de vluchtroute.

AWV verwacht begin 2024 uitsluitsel over de omgevingsvergunning. Tussen januari en juni 2024 wordt een voorbereidende studie voorzien. De effectieve renovatie van de koker Nederland richting Gent is gepland van juli 2024 tot en met december 2024. Daarvoor wordt 65,42 miljoen euro budget voorzien.

Vervolgens staat de tweede fase van de renovatie gepland van januari 2025 tot juli 2025. Die omvat de koker Gent richting Nederland, waarvoor een budget van 53 miljoen euro is voorzien. Van juli 2025 tot juli 2028 is tot slot 4,1 miljoen euro voorzien voor het onderhoud van de tunnel en de exploitatie van de waterzuiveringsinstallatie.

Het viel De Roo op dat er intussen 11,1 miljoen euro méér budget wordt voorzien in het ontwerp geïntegreerd investerigingsprogramma 2024 in vergelijking met het antwoord van de minister op de vorige vraag van De Roo. De minister geeft daarover mee dat de prijsevolutie van de tunneltechnische installaties bijzonder volatiel zijn en momenteel aan de basis liggen van heel hoge prijsherzieningen (tot 30% op twee jaar tijd).

Stijn De Roo: “De Beverentunnel maakt deel uit van een belangrijke verkeersader voor het verkeer tussen de linker- en rechteroever van de haven. De renovatie is noodzakelijk om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

De stijging van de prijzen zorgen ervoor dat het budget aanzienlijk hoger is. Het is alvast postief dat het nodige extra budget voorzien wordt. Hopelijk verlopen de werkzaamheden vlot en kunnen de werken afgerond worden in augustus 2025, zoals in de planning voorzien.”

 

Copyright: Agentschap Wegen en Verkeer

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.