Restauratie Doelse Kogge

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De restauratie van de Doelse Kogge – daterend uit 1325 – kostte tot op heden reeds 946.707 euro. Voor 2021 tot 2024 wordt de kostprijs voor de restauratie geraamd op 904.969 euro. 

“In september 2000 ontdekte men bij graafwerken aan het Deurganckdok in Doel een vrij goed bewaard wrak van een middeleeuwse kogge, daterend uit 1325. De Doelse Kogge is tot op heden het oudste en tweede grootste van de slechts twintig exemplaren van dat type schip dat werd teruggevonden in Europa,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V).

In het antwoord van Vlaams minister van o.a. Onroerend erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) op de schriftelijke vraag van Stijn De Roo wordt een nauwkeurige opsomming gegeven van alle stappen die tot nog toe gezet zijn.

De totale kostprijs tot heden bedraagt reeds 946.707 euro. De kostprijs voor de periode 2021 tot 2024 bedraagt 904.969 euro. Voor de periode daarna is de kostprijs nog niet geraamd.

Waar en wanneer de Kogge uiteindelijk zal opgesteld worden, is nog niet duidelijk.

“Deze Doelse Kogge is natuurlijk “uitzonderlijk erfgoed,” stelt De Roo, “maar het kostenplaatje moet nauwkeurig opgevolgd worden!”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.