Scholen krijgen extra coronamiddelen voor veiligheidsmaatregelen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Om het aantal besmettingen met COVID-19 in scholen tegen te gaan, is het belangrijk dat de leslokalen op een school zo weinig mogelijk te maken krijgen met opstapelingen van virusdeeltjes. 

Daarom wordt aangeraden veel te ventileren. Via een CO2-meter kan men vaststellen of de uitgeademde lucht voldoende wordt afgevoerd en vervangen.

Cijfers wijzen uit dat de CO2-concentratie hoger is aan het eind van de lesdag en voor de pauzes.

Uit het antwoord van minister van Onderwijs Ben Weyts op de schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo over zijn intenties om het gebruik van CO2 meters in scholen aan te moedigen, blijkt dat de voorbije meimaand 24 miljoen euro extra middelen vrijgemaakt werden voor veiligheidsmaatregelen in scholen, zoals de aankoop van CO2-melders, bovenop de 20 miljoen euro coronamiddelen die in september 2020 werden toegekend. Door de werkgroep ‘ventilatie in onderwijs’ werden specifieke richtlijnen voor scholen uitgewerkt waarin verwezen wordt naar het belang CO2-metingen.

Stijn De Roo: “Terechte investeringen voor het Vlaamse onderwijs om de lessen en examens, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten, zo coronaveilig mogelijk te laten plaatsvinden.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.