Sluipverkeer door werken aan Evergemsesteenweg

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Momenteel worden ingrijpende werken uitgevoerd aan de Evergemsesteenweg in de zone tot en met het kruispunt met de Vierweegsestraat. De Evergemsesteenweg is een belangrijke verkeersas, waardoor het organiseren van omleidingen geen eenvoudige opdracht is. Er zijn heel wat woonzones, schoolomgevingen en naburige werven. 

Ondanks de aangeduide wegomleidingen spreken bewoners mij aan over de aanwezigheid van vrachtverkeer in de omliggende woonwijken (o.a. in de Knotwilgenlaan). Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, zeker rond de tijdstippen waar er veel schoolverkeer is. Het feit dat het vrachtverkeer afkomstig is van winkels/grootwarenhuizen in de buurt roept vragen op, gezien de alternatieven door hen gekend zouden moeten zijn en kunnen gecommuniceerd worden naar hun chauffeurs.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende opvolgvragen aan de bevoegd schepen:

  1. Heeft het Mobiliteitsbedrijf meldingen ontvangen van vrachtverkeer in de omliggende woonwijken van de Evergemsesteenweg?
  2. Heeft de schepen sinds de wegomleidingen contact gehad met winkelketens die sluipverkeer veroorzaken? Graag meer uitleg.
  3. Is de schepen bereid om de aanwezige handelaars te verzoeken actie te ondernemen? Welke acties zal de schepen ondernemen om het vrachtverkeer uit de woonwijken te weren? Graag meer uitleg over de precieze maatregelen en de
    timing.

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Wij kregen meldingen van sluipverkeer die de omleidingen niet volgen en de borden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” negeren. Er werd door de projectleider van de werf en medewerker IPR voor de genoemde problematiek stappen ondernomen. Zo heeft de projectleider van de werf contact opgenomen met de Colruyt-groep en heeft de medewerker IPR bij Delhaize gevraagd om hun chauffeurs te wijzen op de te volgen verkeersmaatregelen en hun routes als dusdanig aan te passen. Tot op heden hebben we daar nog geen feedback gekregen. 

Men probeert nu op andere manieren zowel de Colruyt-groep als Delhaize te contacteren en nogmaals de problematiek aan te kaarten.

Tevens vroegen de diensten aan de politie om handhaving of sensibiliserende acties te voorzien. Het niet-plaatselijk karakter van het vrachtverkeer moet wellicht vast te stellen en sanctioneren zijn maar valt uiteraard onder hun politionele bevoegdheid."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.