Spanjeveerbrug Mendonk vervangen door betonnen brug

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De Spanjeveerbrug is de baileybrug (oorspronkelijk ontworpen voor de genie-eenheden van het leger) over de Moervaart in Mendonk. De brug is 70 meter lang, werd gebouwd op vier houten pijlers en is één rijvak breed. De brug verbindt Mendonk en Sint-Kruis-Winkel op de beide oevers van de Moervaart.

Aan beide zijden van de brug werd een balk boven de weg geplaatst op 2,30 m hoogte. Daardoor kunnen enkel auto's, fietsers en voetgangers de brug gebruiken.

In september 2020 vonden reeds proefmetingen aan de brug plaats. Maar na een toenmalige vraag van raadslid Jef Van Pee (CD&V) bleek Gents schepen Filip Watteeuw (Groen) niet op de hoogte van het concrete ontwerptraject van De Vlaamse Waterweg. Nu komt er schot in de zaak.

In 2021 voorziet Vlaanderen 2.000.000 euro aan investeringen voor de herbouw van de Spanjeveerbrug. Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter van CD&V in de Gentse gemeenteraad Stijn De Roo informeerde bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van dit project.

De minister antwoordde: “De ontwerpstudie is momenteel in uitvoering en het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning wordt samengesteld. Met de stad Gent wordt regelmatig overleg gepleegd rond het ontwerp.

In 2021 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en zal de aanbesteding van de werken doorgaan.

De werken – waarvan de uitvoering voorzien is in 2022 - worden voorbereid door De Vlaamse Waterweg nv en omvatten het afbreken van de bestaande baileybrug en het bouwen van een betonnen brug op dezelfde locatie. De aanloophellingen worden tot aan de oevers verlengd. De nieuwe brug wordt voorzien van één rijstrook en gescheiden fietspaden. Het verkeer op de brug wordt met verkeerslichten gestuurd. Op beide oevers stroomopwaarts wordt wegenis voorzien, zonder doorgang onder de nieuwe brug. Dit maakt het verbreden van de groene zone op de rechteroever stroomafwaarts tot de Moervaart mogelijk.”

Stijn de Roo: “Een realisatie om naar uit kijken! De omgeving van Mendonk en Sint-Kruis-Winkel is een uitverkoren plek voor vele fietsers en wandelaars om te onthaasten. Belangrijk is dat autoverkeer mogelijk blijft op de nieuwe brug en dat het comfort voor fietsers toeneemt door gescheiden fietspaden. De verkeerslichten zullen ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid verhoogt. Ik verwacht wel hinder, omdat de nieuwe brug op dezelfde plaats komt als de bestaande brug, maar het is nog te vroeg om hierover nu al een uitspraak te doen.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.