Toekomst vestiging Groendienst in de Hondelee - Zwijnaarde

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Met de POD Logistieke Huisvesting wil de Stad de logistieke werking van de stadsorganisatie verbeteren door verouderde locaties te sluiten en te centraliseren op 4 grote logistieke sites en 7 kleinere hubs. Eén van de betrokken locaties is de vestiging van de Groendienst bij het “Pompstation” in de Hondelee, Zwijnaarde.

In het antwoord op mijn vraag tijdens de commissie SSW van 08/12 (2023_MV_00645) vermeldde schepen De Bruycker: "Het gebiedsgerichte onderhoudsteam Zwijnaarde verhuist van de locatie in de Hondelee naar de locatie in De Pinte, en dit in de tweede helft van januari 2024."

In 2020 en 2021 stelde fractievoorzitter Stijn De Roo in de gemeenteraad reeds vragen over de zoektocht van Chiro Ambo uit Zwijnaarde naar een nieuw lokaal voor de lange termijn. De vrijgekomen ruimte lijkt een unieke kans voor deze vereniging.

Op de gemeenteraad van 18 december stelde hij hierover opnieuw vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Hoe en wanneer wordt beslist over een nieuwe invulling van deze site? 
  2. Kan deze site een oplossing zijn voor de zoektocht van een lokale jeugdorganisatie, zoals Chiro Ambo uit Zwijnaarde?

Schepen El-Bazioui antwoordde:

"Zoals u weet zijn er in onze stad veel verenigingen op zoek naar ruimte. En we bieden daar als stadsbestuur ook graag ondersteuning aan.

We willen dat op een onderbouwde manier doen. Zowel de beslissing wat met een gebouw nadat een huidige gebruiker (in dit geval de Groendienst) er de activiteiten stopzet, als de beslissing aan wie ruimte wordt toegewezen.
Er wordt niemand beter van willekeur en we werken al jaren aan die transparante afwegingen.
Niet gemakkelijk, want vroeger liep het wel eens anders.

In Zwijnaarde komt inderdaad ruimte vrij en onze diensten zijn dan ook bezig met beide vragen: wat met het gebouw én wie kan het op korte en/of lange termijn gebruiken.

Voor de eerste vraag werken we momenteel aan de formalisering van de de-facto beslissingsboom: gaan we dit gebouw nog inzetten voor eigen werking? Gaan we het toewijzen aan een partnerorganisatie die helpt onze beleidsdoelen te realiseren? Welke externe partners hebben dan meeste ruimte-nood?
Dit is een engagement dat het college bij de debatten na de volkraadpleging van oktober heeft opgenomen.
De maatschappelijke vraag is duidelijk om ons patrimonium nóg meer in te zetten voor de sociale beleidsdoelstellingen van de Stad.

In Zwijnaarde zijn de ruimtenoden vrij duidelijk in kaart en zien we dat binnen beleidsdomein jeugd zowel Chiro Ambo als de KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) een ruimtenood hebben. Ook vanuit sport zijn er openstaande vragen die bekeken worden.

Hier en nu kunnen we nog geen uitsluitsel geven welke vereniging hier volgend jaar kan landen. Ik kan u wel meedelen dat onze diensten reeds bezig zijn met alle nodige voorbereidingen. Ze doen dat ook in overleg met de verenigingen – die ook zelf uiteraard zullen moeten afwegen welke ruimtes voor hen wel of niet geschikt zijn."

Stijn De Roo: "De ruimte aan de Hondelee in Zwijnaarde komt heel binnenkort vrij. Deze site lijkt mij ideaal voor het verder uitbouwen van de Gentse jeugdwerking. We moeten nu snel komen tot een transparante afweging van de ruimtevragen van verenigingen, en bekijken hoe die kunnen worden ingevuld."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.